Informacja prasowa. Zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 7 lutego 2023 r. godz. 10:00-15:00

Informacja prasowa. Zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 7 lutego 2023 r. godz. 10:00-15:00

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie” , który odbędzie się 7 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Poniżej przesyłamy agendę spotkania oraz listę prelegentów.

Do zobaczenia.

 

Agenda I edycji Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”

10:00- rejestracja uczestników

10:30 – rozpoczęcie kongresu – Adam Giza TVP

 10:45 – Panel 1 CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw 

Moderator: Ewa Jastrzębska

Dr nauk ekonomicznych, rzeczniczka etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka współpracująca z biznesem i samorządami (opracowywanie strategii, prowadzenie partycypacji, szkolenia, badania) w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, partycypacji społecznej i planowania strategicznego. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju oraz konkursu Pióro odpowiedzialności.

 

 

11:45- przerwa kawowa

 12:00 – Panel 2 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Moderator: Adam Giza

Dziennikarz TVP. Pełnił rolę gospodarza programu „Wstaje dzień” w TVP Info. Od października 2019 roku gospodarz programu „O tym się mówi” w TVP Info.

W okresie pandemii COVID-19 roku prowadzący program „Koronawirus Poradnik” w TVP Info, TVP1 oraz TVP Polonia. Za szereg programów o walce z COVID 19 oraz promowanie postawy prozdrowotnej został nagrodzony 1. nagrodą w plebiscycie „Medyczny Dziennikarz Roku 2020”. Nagrodę przyznało „Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia”.

 

13:00 – Lunch

 13:30 – Panel 3 Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Moderator: Krzysztof Kosiński

Wiceprezes Zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

 

 

14:30 – spotkania networkingowe – stoiska wystawiennicze

15:00 – zakończenie

 

Panel 1 – CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw 

Katarzyna Domańska -Senior Patient Awareness & Communication Manager.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w komunikacji. Przed dołączeniem do Alcon pracowała w firmach PR (ostatnio w MSLGROUP) kierując zespołami odpowiedzialnymi za doradztwo strategiczne dla szeregu firm z branży farmaceutycznej i medycznej. Opracowała i wdrożyła liczne strategie komunikacyjne, w tym komunikację korporacyjną, kampanie uświadamiające i edukacyjne dotyczące problemów zdrowotnych oraz zarządzanie kryzysowe. Ma duże doświadczenie w pracy z grupami rzeczników pacjentów i kluczowymi liderami opinii. Jej wiedza z zakresu opieki zdrowotnej obejmuje wiele obszarów terapeutycznych i sektorów opieki zdrowotnej, w tym onkologię, kardiologię, choroby zakaźne, reumatologię i okulistykę.

Kinga Nowakowska – Członkini zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.
Od 2007 r. jest związana z Grupą Capital Park, w której jest członkiem zarządu i pełni funkcję dyrektor operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in. Royal Wilanów. Od 2009 roku jest odpowiedzialna za realizację prestiżowego projektu rewitalizacji Fabryki Norblina w Warszawie.
Kinga Nowakowska odpowiada za zarządzanie projektami firmy w zakresie asset management. Jest autorką koncepcji Biuro Plus, według której w każdym z projektów Grupy Capital Park wdrażane są indywidualne rozwiązania mające na celu wsparcie potrzeb najemców. Ich podstawą są wysokiej jakości architektura, ekologia i zrównoważony rozwój, zieleń i jakość otoczenia, promocja sportu i aktywności fizycznej, sztuka i kultura w przestrzeniach wspólnych, szeroki wachlarz usług i kreatywne podejście do asset managementu. Założyła i prowadzi sieć Anielic Biznesu – Black Swan Fund – inwestującą w start-up’y zarządzane przez kobiety. Pełni tam funkcję członka zarządu. Sama inwestuje w start-upy z różnych branż. Jedną z jej najciekawszych inwestycji jest BioBazar – pierwszy w Polsce targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością – który od 12 lat działa na warszawskim rynku.

Paweł Jakubik – Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze- Microsoft.
Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia. Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Agnieszka Michalik- Stankowska – Menadżerka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas.
Wykładowczyni na kierunku CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy. Wykładowczyni na kierunku CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy.

Paulina Koszewska – Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska.
Paulina Koszewska posiada blisko 15-letnie doświadczenie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie Menadżerka ds. CSR w PwC. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w dwóch specjalnościach: zatrudnienie i organizacje non-profit, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją marketing. Dodatkowo odbyła wiele kursów i warsztatów z zakresu CSR i ESG prowadzonych przez instytucje prywatne i publiczne m.in. Global Compact, UNDP, Harvard Business Review, CSRinfo, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Specjalizuje się w zaangażowaniu społecznym, wolontariacie pracowniczym, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz raportowaniu GRI. Autorka wielu publikacji i artykułów prasowych nt CSR. Członek jury w konkursach m.in. Dobroczyńca Roku, ES Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J. Kuronia czy Mazovian Startup.
Paulina uczestniczyła w pracach GrupyRoboczej ds. edukacji i promocji CSR przy Ministerstwie Rozwoju oraz projekcie: Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu w 2050. Jej projekty i działania zostały wielokrotnie docenione.

Panel 2 – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Robert Łuchniak – Redaktor RDC.
Jak przystało na absolwenta szkoły filmowej związał się z… radiem. W środy oraz w weekendy prowadzi pasmo „Wieczór RDC”, czyli audycje, w których może pojawić się absolutnie każdy temat, byle był aktualny i ważny. Sam stawia na sprawy ekonomiczne, bo teraz wszystko jest ekonomią i tak będzie przez lata. Od poniedziałku po piątku natomiast prowadzi „Popołudnie RDC”. Najbardziej lubi czytanie książek, rozmowy z dziećmi i zabawy z psami.

Jan Zając – Prezes POPON.
Polski przedsiębiorca, założyciel i właściciel Ziko Apteka – jednej z największych sieci aptecznych w Polsce. Prezes Zarządu Fundacji Ziko dla Zdrowia prowadzącej działania w obszarze promocji i ochrony zdrowia, odznaczonej w 2021 roku tytułem „Filantropa Krakowa A. D. 2020”. Od 2004 r. Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działającej aktywnie na rzecz tworzenia przyjaznych warunków zatrudnienia i pracy dla osób niepełnosprawnych. Za działalność społeczną uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Pomysłodawca i twórca konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”. Prezydent prestiżowej organizacji Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa „Biznes Klub”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktywny sportowiec, pasjonat żeglarstwa transoceanicznego oraz azjatyckich sportów walki. Posiadacz czarnego pasa w karate, kapitan jachtowy.

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym, planowaniem przestrzennym, architekturą, realizacją budżetu inwestycyjnego i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, działania z zakresu rewitalizacji, gospodarki odpadami, geodezji i katastru. Związany z administracją publiczną od 1997 roku. Początkowo w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie odpowiadał za wzmocnienie potencjału administracyjnego samorządów terytorialnych w aspekcie integracji europejskiej i absorpcji środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za wzmacnianie zdolności absorpcyjnych samorządów terytorialnych w pierwszych programach finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Za swoje zaangażowanie na rzecz działań ułatwiających polskim samorządom korzystanie z nowej szansy na budowanie lokalnego rozwoju został uhonorowany w 2005 r. plakietą „Samorząd w służbie społeczeństwu” przyznaną przez główne korporacje samorządowe w Polsce: Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP. Był również zaangażowany jako ekspert rządowy w ramach współpracy finansowanej ze środków UE przy projektach wzmacniających potencjał administracji lokalnej i regionalnej na Ukrainie, w Chorwacji, Bułgarii i Rumunii. Od 2007 roku, po rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W ratuszu pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Niezależnie od pracy w Urzędzie prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych. Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich, a od 2012 r. jest Współprzewodniczącym Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej. W 2018 r. wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).

Dr hab. Joanna Unterschütz – Prof. WSAiB – profesor w Katedrze Prawa Prywatnego i Postepowania Cywilnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Ekspertka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.
Associated Senior Expert (Labour Law/Prawo pracy) w Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą. Zróżnicowane zainteresowania naukowe dr hab. Unterschütz, których poszerzeniu sprzyja udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, koncentrują się wokół ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, zagadnień karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Członkini Transnational Trade Union Rights Experts Network (TTUR), sieci 12 prawników z różnych krajów europejskich, która koncentruje się na badaniach europejskiego prawa pracy, podkreślając ich związek z podstawowymi prawami socjalnymi. Członkini Board of Trustees Electronics Watch.

Panel 3 – Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.
Ryszard Podgórski jest Wiceprezesem Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. Spółki te są jednymi z liderów branży ochrony w Polsce. Świadczą usługi ochrony fizycznej, monitoringu, usługi porządkowe. Ryszard Podgórski stwarza jak najlepsze warunki pracy swoim pracownikom, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym poprzez utrzymanie miejsc pracy i stabilność zatrudnienia, liczne szkolenia, stałe doposażenie stanowisk pracy, unowocześnianie środków pracy i wyposażenia. Powodem pozytywnej działalności jest statuetka Lodołamacza przyznana firmie w konkursie „Lodołamacze-pracodawcy wrażliwi społecznie”. Pracodawca zapewnia osobom niepełnosprawnym indywidualną opiekę medyczną, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego.
Ryszard Podgórski bierze czynny udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzi również bardzo szerokie działania na rzecz rozwoju rynku pracy i to zarówno lokalnego jak i ogólnokrajowego. Doświadczenie, wiedza oraz ogromna determinacja do budowania pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych pracowników oraz ich pracodawców pozwala na udział w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz na współpracę z lokalną prasą.

Michał Kopeć – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W BGK pracuje od 2009 r. Początkowo w Departamencie Wspierania Rozwoju Regionalnego, następnie w Departamencie Programów Europejskich oraz w Departamencie Instrumentów Finansowych. W marcu 2020 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Programów Europejskich, którego głównym celem jest realizacja szeregu instrumentów dedykowanych m.in. rozwojowi innowacyjności w przedsiębiorstwach, wsparcia osób wykluczonych z rynku pracy, ekonomii społecznej, rewitalizacji, efektywności energetycznej czy infrastruktury internetu szerokopasmowego.
W BGK jest także dyrektorem programu „Spójność społeczna i terytorialna”. Celem programu jest wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań własnych samorządów.
Wcześniej doświadczenia zawodowe zbierał m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karolina Segiet – Dyrektor Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Fundacji Możesz Móc.
Od 12 lat specjalizuje się w doradztwie zawodowym i personalnym dla osób niepełnosprawnych, którzy chcą prowadzić aktywne życie, realizować swoje plany i aspiracje życiowe. Od kilku lat zarządza jednostkami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, gdzie jest odpowiedzialna za tworzenie i realizację celów strategicznych i budżetowych. Prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki uniwersalnej na rzecz seniorów. Cechuje ją zaangażowanie, skuteczność w działaniu, jak również efektywność. Prelegent panelu dyskusyjnego „RAZEM po SUKCES – aktywizacja zawodowa Osób z  Niepełnosprawnościami”, na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk – Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i CSR w firmie Wedel.
Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu London School of Public Relations (ZFPR). Od ponad 10 lat związana jest z branżą public relations, początkowo zdobywając swoje doświadczenie w agencji 24/7Communication (pracując dla klientów tj. Wizz Air, P&G, Lidl, Mattel). W Wedlu od 2015 roku, od 2017 roku pełni funkcję Kierowniczki Komunikacji Korporacyjnej, odpowiadając głównie za obszary tj.: komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, Employer Branding oraz zrównoważony biznes. W ostatnich latach realizowała projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, a także współtworzyła strategię CSR dla Wedla, którą teraz z satysfakcją wdraża w życie. Prywatnie entuzjastka wszystkiego co związane z naturą, aktywne i angażujące.

 

Patronat medialny:

 

Partnerzy Kongresu:

Miasto Stołeczne Warszawa
Pracodawcy RP
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.popon.pl.

Link do formularza

Sponsorzy:

Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy
kom. 668 461 252
e-mail:rzecznik@popon.pl
www.popon.pl, www.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content