Informator pracodawcy osób niepełnosprawnych Wdrożenie RODO w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Informator pracodawcy osób niepełnosprawnych Wdrożenie RODO w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnić, w syntetycznej formie, nowe wymogi prawne,
jakie nakłada na pracodawców osób niepełnosprawnych Rozporządzenie Parlamentu Unii
Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z założeniami
rozporządzenia, służyć to będzie zapewnieniu ochrony prywatności nas wszystkich.
Opracowanie to nie odnosi się do całego zakresu wymagań RODO a jedynie kwestii
zatrudnienia, w szczególności osób z niepełnosprawnością.Facebook
LinkedIn
Skip to content