Interwencja POPON – Dostęp do informacji udzielanych przez BON (29.04.24)

Interwencja POPON – Dostęp do informacji udzielanych przez BON (29.04.24)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) podjęła inicjatywę mającą na celu zwiększenie transparentności i dostępu do aktualnych informacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W liście skierowanym do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, POPON apeluje o ponowne upublicznianie stanowisk BON oraz udostępnianie nagrań z webinarów szkoleniowych organizowanych przez BON dla pracodawców na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

Od momentu zaprzestania publikacji stanowisk na stronach ministerialnych, dostęp do istotnych informacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych uległ ograniczeniu. Wobec obszerności i częstych zmian interpretacji przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, konieczne jest zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do aktualnych wyjaśnień oraz wskazówek.

POPON podkreśla, że publikacja stanowisk BON oraz udostępnienie nagrań z webinarów szkoleniowych byłoby krokiem w kierunku zapewnienia pracodawcom pewności co do interpretacji prawa. Dzięki temu mogliby oni unikać błędów oraz prowadzić swoją działalność zgodnie z intencją ustawodawcy. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zmienność i rozbudowaną naturę przepisów dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Decyzja o rezygnacji z publikacji stanowisk BON na stronach ministerialnych pozostaje zagadką dla POPON. Od 2015 roku ilość udostępnianych informacji stopniowo zmniejszała się, by ostatecznie w 2018 roku zaprzestano ich publikacji. Jest to niepokojący sygnał, który może prowadzić do nieprawidłowych interpretacji przepisów oraz powtarzających się problemów.

W piśmie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, POPON wyraża nadzieję, że ministerstwo podejmie działania mające na celu przywrócenie transparentności i łatwego dostępu do informacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Publikacja stanowisk oraz udostępnienie nagrań z webinarów szkoleniowych na stronach ministerialnych byłoby korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, przyczyniając się do poprawy jakości interpretacji przepisów oraz zmniejszenia ilości pytań kierowanych do Biura.

POPON zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią pisma skierowanego do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślając wagę działań mających na celu poprawę dostępu do rzetelnej wiedzy i informacji dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

POPON-Interwencja – Dostęp do informacji udzielanych przez BON-23.04.2024Facebook
LinkedIn
Skip to content