Interwencja POPON w sprawie występujących trudności z uzyskaniem przez osoby niepełnosprawne nowych orzeczeń o niepełnosprawności

Interwencja POPON w sprawie występujących trudności z uzyskaniem przez osoby niepełnosprawne nowych orzeczeń o niepełnosprawności

W związku z doniesieniami napływającymi zarówno od naszych firm członkowskich, jak i od osób niepełnosprawnych, POPON nie pozostaje obojętny na występujące trudności z uzyskaniem nowych orzeczeń o niepełnosprawności. W naszym wcześniejszym komunikacie z dnia 13 listopada 2023 r. informowaliśmy Państwa o działaniach podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w celu rozwiązania problemu wydłużonego czasu oczekiwania na posiedzenia powiatowych zespołów orzekających o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszym komunikacie, dostępnym pod linkiem: https://popon.pl/coraz-dluzej-trzeba-czekac-na-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-interwencja-rpo/

Dodatkowo pragniemy poinformować, że w dniach 20-21 listopada, podczas organizowanej przez nas konferencji, obecny będzie Pan Minister Wdówik. Wykorzystamy tę okazję, aby przekazać osobiście pismem do rąk Pana Ministra prośbę o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania przyczynią się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskiwania orzeczeń. Dziękujemy za Państwa wsparcie i współpracę.Facebook
LinkedIn
Skip to content