Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa

Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa

Niniejszy Poradnik związany jest z opublikowaniem w dniu 28 stycznia 2016 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stronie www.pfron.org.pl komunikatu wzywającego pracodawców uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r.