Jakie środki pracodawcy maja oddać w styczniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Jakie środki pracodawcy maja oddać w styczniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zostały dwa miesiące na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON, a pracodawcy mają problem z ustaleniem prawidłowej kwoty do zwrotu.
Wydawanie zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) środków było dotychczas nieograniczone w czasie. Jednak przepisy nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r., zobowiązały pracodawców do zwrotu do PFRON niewykorzystanych do 31 grudnia 2011 roku środków funduszu rehabilitacji uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2011 roku, a pochodzących ze zwolnień z podatków i opłat oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Właściwe określenie i wyliczenie kwoty podlegającej zwrotowi do PFRON może jednak być problemem. Przepisy bowiem nie mówią jasno, czy należy zwrócić tylko środki zgromadzone na rachunku bankowym, czy te, które są w ewidencji rachunkowej ZFRON.

– Pracodawcy do 20 stycznia 2012 r. są zobowiązani do wpłaty na PFRON wszystkich niewydanych środków. Ale mogą mieć problem z właściwym określeniem i wyliczeniem tej kwoty – mówi Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego POPON. – Dlatego też nasza Organizacja zwróciła się po raz kolejny do Biura Pełnomocnika Rządu z prośbą o dokładną interpretację przepisu. Dotychczasowe stanowisko BON oznaczało, iż dokonując wpłaty na PFRON należy brać pod uwagę wyłącznie środki niewykorzystane, które pochodzą ze zwolnieć podatkowych i opłat oraz niewykorzystanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
e-mail: rzecznik@popon.pl
tel.: 502 198 977
tel. 22 620 32 02Facebook
LinkedIn
Skip to content