Jakie środki umożliwią kontynuowanie rehabilitacji. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jakie środki umożliwią kontynuowanie rehabilitacji. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. Ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) chcemy zorganizować dla naszych niepełnosprawnych pracowników dwudniowy wyjazd wypoczynkowy, który pozwoli także zacieśnić więzi między załogą. Czy możemy przeznaczyć na to środki ZFRON Czy w sytuacji, gdy będzie można ustalić, że ściśle określony pracownik otrzymał przysporzenie majątkowe w postaci uczestnictwa w wyjeździe (zostanie sporządzona lista zatrudnionych biorących w nim udział), trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.
Można zorganizować wyjazd ze środków ZFRON, a udział w imprezie nie spowoduje opodatkowania uczestników.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitagi osób niepełnosprawnych, środki funduszu można przeznaczyć m.in. na działalność rekreacyjną oraz turystyczną. Przez rekreację Słownik Języka Polskiego PWN rozumie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, natomiast turystykę definiuje jako zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. W przypadku opisanym w pytaniu spotkanie będzie miało zarówno charakter wypoczynkowy, jak i turystyczny. Nie ma więc przeszkód, aby koszty jego organizacji pokryć ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji są wolne od podatku. W omawianej sytuacji nie będzie więc wymagane opodatkowanie podatkiem dochodowym przysporzenia dla uczestników wyjazdu.

Podstawa prawna

Par. 2 ust. i pkt 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). Art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)! Pracownik świadczy pracę na stanowisku informatyka w gdańskim oddziale firmy, której siedziba znajduje się w Łodzi Otrzymał od przełożonego ustne polecenie przeniesienia się do pracy w Łodzi na czas kilkumiesięcznego urlopu bezpłatnego informatyka zatrudnionego w tej miejscowości. Pracownik nie zgadza się na przeniesienie. Czy może nie wykonać polecenia pracodawcyFacebook
LinkedIn
Skip to content