Jan Zając na debacie „Rynek pracy osób niepełnosprawnych” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jan Zając na debacie „Rynek pracy osób niepełnosprawnych” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Trwa właśnie debata Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Podczas debaty „Rynek pracy osób niepełnosprawnych” omawiamy ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych tematy.

W debacie uczestniczą:

  • Marek Kowalski – Przewodniczący FPP, moderator
  • Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • dr Marek Łukomski – Prezes Zarządu, Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION)
  • Jan Zając – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)
  • Grzegorz Dzik – Wiceprezydent, Pracodawcy RP

Jan Zając na debacie "Rynek pracy osób niepełnosprawnych" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jan Zając na debacie "Rynek pracy osób niepełnosprawnych" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jan Zając na debacie "Rynek pracy osób niepełnosprawnych" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy


Facebook
LinkedIn
Skip to content