Jan Zając o starcie Kampanii Lodołamacze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jan Zając o starcie Kampanii Lodołamacze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Rozpoczyna się XI edycja konkursu Lodołamacze. Jego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), a patronat nad nim objął DGP. Głównym celem konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz promowanie tych firm, które wyróżniają się otwartością na ich problemy.

– Chcemy też zachęcać do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardów tych już istniejących – mówi Jan Zając, prezes POPON. Dodaje, że równie ważne jest, aby poprzez konkurs zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych zainteresowali się ci pracodawcy, którzy ich nie mają. Mogą się dzięki temu przekonać, że ta grupa osób może być bardzo dobrymi pracownikami, angażującymi się w sprawy firmy.

Wzorem ubiegłych lat nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach Pierwsza z nich obejmuje zatrudnienie chronione, jest więc skierowana do pracodawców, którzy mają status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywizacji zawodowej. Druga kategoria dotyczy firm, które działają na otwartym rynku pracy, ale oprócz nich mogą w niej wystartować również stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Z kolei trzecia nagroda zostanie przyznana wśród tych instytucji, organizacji, fundacji i przedsiębiorstw, które nie funkcjonują dla zysku. Natomiast dwie ostatnie kategorie to Super Lodołamacz, dla najlepszego przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny, którym zostanie uhonorowana osoba o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje na temat konkursu można , znaleźć na stronie www.lodolamacze.info.pl. Są tam też zamieszczone formularze zgłoszeń, które należy do 30 lipca przesyłać na adres lodoł amacze@popon.pl. Konkurs będzie się składała z dwóch etapów: regionalnego i ogólnopolskiego. W pierwszym z nich wyróżnieni zostaną lokalni finaliści, a zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach (poza Lodołamaczem Specjalnym i Super Lodołamaczem) automatycznie zostaną zakwalifikowani do etapu krajowego.

Autor: Michalina TopoiewskaFacebook
LinkedIn
Skip to content