Jan Zając Prezes POPON o Lodołamaczach i pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne w TVP 2