Jan Zając Prezes POPON w Polskim Radiu w obronie polskiego handlu