Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego POPON o projekcie Komisji Europejskiej dotyczącym limitu wysokości pomocy publicznej

Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego POPON o projekcie Komisji Europejskiej dotyczącym limitu wysokości pomocy publicznej

TV Info, Polska Agencja Radiowa, Wirtualna Polska, Onet, Interia, Bankier, Money, Stooq i inne media cytują za Dziennikiem Gazeta Prawną wypowiedź Prezesa Jana Zająca dotyczącą projektu Komisji Europejskiej.

 

Firmy mogą zacząć zwalniać osoby niepełnosprawne – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Gazeta wyjaśnia, że zaproponowane przez Komisję Europejską limity wysokości pomocy publicznej mogą doprowadzić do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą dopłat do pensji.

 

Komisja przygotowała projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, które stanowi podstawę do udzielania przez kraje Unii pomocy publicznej.

 

Od 1 stycznia ma obowiązywać przepis, który wprowadza limity kwotowe pomocy publicznej na jeden program w ciągu roku. KE proponuje, aby wynosiły one 0,01 proc. PKB kraju członkowskiego z poprzedniego roku lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro.

 

W przypadku Polski oznaczałoby to odpowiednio 150 milionów złotych i 420 milionów. Jeżeli zaś pomoc publiczna będzie przekraczać jedną z tych kwot, konieczne będzie wystąpienie do Komisji o notyfikację, czyli indywidualną zgodę, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty takiego przekroczenia.

 

Tymczasem roczne wydatki PFRON na dopłaty do pensji wynoszą ponad 3 miliardy złotych, dlatego projekt nowego rozporządzenia budzi zaniepokojenie wśród pracodawców – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

 

– Jego przyjęcie w takim kształcie oznaczałoby faktyczną likwidację tej formy pomocy i załamanie całego systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych – mówi gazecie Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Zobacz więcej:

TVP InfoPolska

Polska Agencja Radiowa

Wirtualna Polska

Onet

Interia

Bankier

Stooq

MoneyFacebook
LinkedIn
Skip to content