Jan Zając Prezes Zarządu o działaniach POPON oraz konsekwencjach wprowadzenia projektu rozporządzenia dot. pomocy publicznej w TVP