Archive

W imieniu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej ....