Specjalista ds. audytów energetycznych

Specjalista ds. audytów energetycznych

Fundacja Biznes Bez Barier, Gdyńska 25/50 58-100 Świdnica

Opublikowano 10 miesięcy temu

Cechy oferty pracy

Kontakt w sprawie oferty pracyAleksandra Rutkowska-Tkaczyk, 536283056 kariera@grupaaf.pl
Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązkówFundacja Biznes Bez Barier została beneficjentem środków KPO z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. W związku z tym zachęcamy do udziału w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. audytów energetycznych Oferta pracy oraz szkolenia adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które chcą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania: 1. świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową, 2. audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (Bank Gospodarstwa Krajowego), 3. audytów efektywności energetycznej w ramach ustawy o efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”, dokumentacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wymagania1. wykształcenie wyższe z tytułem zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, 2. alternatywnie studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, 3. alternatywnie uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 4. biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office, 5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 6.orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Miejsce pracyPraca zdalna
EtatUmowa o pracę, etat pełny
Możliwość telepracy:tak

Aplikuj onlineFacebook
LinkedIn
Skip to content