Stanowisko ds. egzekucji w Wydziale Realizacji Dochodów

Stanowisko ds. egzekucji w Wydziale Realizacji Dochodów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok

Umowa o pracę
Białystok
Opublikowano 2 tygodnie temu

Ogłoszenie dostępne:
https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku)

Atutem będzie:

  • wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
  • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Cechy oferty pracy

Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków• Monitoruje przebieg postępowania egzekucyjnego i podejmuje stosowne działania zmierzające do odzyskania należności oraz nadaje klauzulę wykonalności tytułom wykonawczym i stosuje środki egzekucyjne w ramach egzekucji administracyjnej. • Przygotowuje i przekazuje sprawy do odpowiedniego organu w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnych i sądowej. • Analizuje prawidłowość naliczonych, przez organy egzekucyjne inne niż Dyrektor Oddziału, kosztów, opłat i wydatków związanych z postępowaniami egzekucyjnymi i kieruje środki zaskarżenia w tym zakresie. Sporządza dokumenty stanowiące podstawę ich rozliczenia, z wyłączeniem opłat komorniczych oraz opłat porto. • Przygotowuje projekty postanowień organu egzekucyjnego oraz postanowień wydawanych w imieniu wierzyciela, a także rozpatruje środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym. • Prowadzi sprawy związane z upadłością, postępowaniem naprawczym oraz likwidacją. • Prowadzi rejestry i ewidencję z zakresu dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych oraz przygotowuje dane do raportów i sprawozdań z zakresu zadań realizowanych na tym stanowisku.
Wymagania• wykształcenie średnie
Miejsce pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29

Aplikuj online