Stanowisko ds. orzecznictwa w Wydziale Ubezpieczeń i Składek

Stanowisko ds. orzecznictwa w Wydziale Ubezpieczeń i Składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok

Umowa o pracę
Zambrów
Opublikowano 3 tygodnie temu

Ogłoszenie dostępne:
https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace
(po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku)

Mile widziane:
wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja),
minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

Cechy oferty pracy

Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków• Prowadzi postępowania wyjaśniające i ustala podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, obowiązek opłacania składek, prawidłowość finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP, • Przygotowuje decyzje w zakresie zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP, trybu i zasad ich rozliczania oraz opłacania, • Rozpatruje odwołania od decyzji, • Rozpatruje przydzielone sprawy, udziela odpowiedzi na zapytania komórek wewnętrznych w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.
Wymagania• wykształcenie średnie
Miejsce pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3a
Etatpełny

Aplikuj online