Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji w Wydziale Realizacji Dochodów

Stanowisko ds. zabezpieczeń i sankcji w Wydziale Realizacji Dochodów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok

Umowa o pracę
Białystok
Opublikowano 2 tygodnie temu

Ogłoszenie dostępne:
https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace (po wyfiltrowaniu Jednostki ZUS – ZUS Oddział w Białymstoku)

Atutem będzie:

  • wykształcenie wyższe (ekonomia, nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
  • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Cechy oferty pracy

Preferowana forma kontaktubezpośrednio osoba niepełnosprawna
Zakres obowiązków• prowadzi działania mające na celu ustanawianie stanu majątkowego dłużników, • realizuje zadania dotyczące ustanawiania zabezpieczeń należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń na majątku dłużnika oraz zwalnia spod zabezpieczeń po spłacie zadłużenia, • prowadzi rejestry i przygotowuje dane do raportów i statystyk z zakresu realizowanych zadań, • realizuje sprawy dotyczące stosowania sankcji wymierzanych przez organ egzekucyjny oraz przenoszenia odpowiedzialności za zadłużenie płatnika składek, • realizuje sprawy dotyczące stosowania sankcji oraz środków dyscyplinujących wobec dłużników wymierzonych przez Zakład i instytucje zewnętrzne z wniosku ZUS.
Wymagania• wykształcenie średnie
Miejsce pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29

Aplikuj online