Jubileusz najważniejszego konkursu dla pracodawców osób niepełnosprawnych – Lodołamacze

Jubileusz najważniejszego konkursu dla pracodawców osób niepełnosprawnych – Lodołamacze

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

 

Lodołamacze – Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci Konkursu reprezentują najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Optymizmem napawa fakt istnienia tylu wspaniałych firm otwartych na zrozumienie niepełnosprawności.

W ciągu 15 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 3050 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1450 nagród oraz 181 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 5000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

 

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP

 

Maria Kaczyńska

Anna Komorowska

Anna Komorowska

Agata Kornhauser-Duda

 

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści mierzą się w walce o laur Lodołamaczy Ogólnopolskich.

Kapituła  konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier

 

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołam Specjalny

 

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

 • 2006 r. 201 pracodawców
 • 2007 r. 267 pracodawców
 • 2008 r. 342 pracodawców
 • 2009 r. 386 pracodawców
 • 2010 r. 369 pracodawców
 • 2011 r. 350 pracodawców
 • 2012 r. 330 pracodawców
 • 2013 r. 375 pracodawców
 • 2014 r. 400 pracodawców
 • 2015 r. 414 pracodawców
 • 2016 r. 435 pracodawców
 • 2017 r. 438 pracodawców
 • 2018 r. 294 pracodawców
 • 2019 r. 406 pracodawców
 • 2020 r. 415 pracodawców

 

Nagrodzeni

 • 2020 – 85 nagród  oraz 17 wyróżnień
 • 2019 – 69 nagród oraz 31 wyróżnień
 • 2018 – 73 nagrody oraz 33 wyróżnienia
 • 2017 – 69 nagród oraz 13 wyróżnień
 • 2016 – 106 nagród oraz 19 wyróżnień
 • 2015 – 109 nagród oraz 12 wyróżnień
 • 2014 – 110 nagród oraz 17 wyróżnień
 • 2013 – 108 nagród oraz 11 wyróżnień
 • 2012 – 102 nagrody oraz 15 wyróżnień
 • 2011 – 106 nagród oraz 9 wyróżnień
 • 2010 – 137 nagród oraz 2 wyróżnienia
 • 2009 – 142 nagrody oraz 0 wyróżnień
 • 2008 – 147 nagród oraz 3 wyróżnienia
 • 2007 – 58 nagród oraz 1 wyróżnienie
 • 2006 – 44 nagrody oraz 0 wyróżnień


Facebook
LinkedIn
Skip to content