Kancelaria Prezydenta: Już po raz piętnasty nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie