Kary finansowe z tytułu niezgodnego z przepisami gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

Kary finansowe z tytułu niezgodnego z przepisami gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

Bardzo wiele problemów prawnych, z którymi spotykają się na co dzień pracodawcy dotyczy
funkcjonowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Przedsiębiorcy – dysponenci ZFRON (ZPChr oraz tzw. byłe ZPChr które spełniają warunek art.
33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji tj. zatrudniają co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu
na pełen etat z czego co najmniej 25 % stanowią osoby niepełnosprawne) powinni pamiętać,
w jakich przypadkach mogą być zobowiązani do zapłaty kary finansowej na rzecz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Facebook
LinkedIn
Skip to content