Katowice: Działa Punkt Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych – Polska Times