Kiedy można zastosować skrócony czas pracy – pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kiedy można zastosować skrócony czas pracy – pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Prowadzę firmę, która zatrudnia kilkunastu pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy osoby te muszą posiadać specjalne zaświadczenie lekarskie, aby mogły korzystać z możliwości pracy w skróconym czasie.

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 226, poz. 1475) bez zmian pozostawiła przepis art. 15 ust. 1 stanowiący, iż czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy skrócony czas pracy (nie więcej niż 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo) przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2012 r. skrócony czas pracy przysługiwać będzie osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jedynie na podstawie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wystawionego przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą niepełnosprawną. Z powyższego wynika, że korzystanie ze skróconego czasu pracy będzie możliwe po spełnieniu dwóch przesłanek:

  • przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  • uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.

Podstawa prawna Art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 127. poz. 721).

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content