Kolejny sukces Giełdy Pracy w Warszawie zorganizowanej przez POPON