Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON i Barbary Pokorny Przewodniczącej Rady Krajowej POPON w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki