Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON dotyczący czasu pracy osób niepełnosprawnych dla Polskiego Radia