Komisja Europejska nie ograniczy pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Działania POPON odniosły skutek

Komisja Europejska nie ograniczy pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Działania POPON odniosły skutek

Dzięki staraniom Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nie będzie ograniczeń na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Nowy projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych nie ogranicza pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. To bardzo dobra wiadomość dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz dla pracujących w nich osób niepełnosprawnych.

Komisja Europejska 18 grudnia br. opublikowała nową wersję projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008

r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

W pierwszym projekcie rozporządzania dotyczącego pomocy publicznej zaproponowano ograniczenie wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie. Stawiało to pod znakiem zapytania wsparcie na zatrudnienie osób

niepełnosprawnych, gdyż na same dofinansowania do wynagrodzeń PFRON w ciągu roku potrzebuje 3 mld zł rocznie, a 150 mln zł wydaje w trzy tygodnie.

Już od początku roku monitorowaliśmy działania związane z nowym rozporządzeniem – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Propozycje Komisji Europejskiej bardzo nas

niepokoiły. Zmiana stanowiska jest dobrą informacją na koniec roku, również w sytuacji ostatnich ograniczeń zaproponowanych przez rząd i przyjętych przez Sejm. Zapisy w pierwszym projekcie był jednoznaczne z końcem wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i zaprzepaszczeniem wydanych wcześniej środków na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

POPON miał swój istotny wkład w ten sukces. To nasza Organizacja apelowała do Premiera Rządu i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z przedstawicielami tych Instytucji. Zarząd

POPON spotykał się m.in. z Jerzym Buzkiem, Różą Thun, Elżbietą Łukacijewską. Wymienialiśmy korespondencję z wieloma innymi europosłami oraz posłami. We dziewięciu województwach spotkaliśmy się z marszałkami, prezydentami miast oraz radnymi sejmików wojewódzkich, aby przybliżyć problem oraz poprosić o działanie we wspólnym interesie.

Państwa reakcja na apel POPON o wysyłanie listów do Komisji Europejskiej i UOKiKu była tak duża, że zablokowane zostały skrzynki e-mailowe w UOKiK.

Uwagi POPON do projektu rozporządzenia trafiły do Komisji Europejskiej, a na podstawie przygotowanego przez POPON raportu skierowane zostały do KE liczne interpelacje europosłów.

Zapoznaj się z działaniami POPON w sprawie GBER

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Tel.: 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content