Komunikat POPON: MZ zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Komunikat POPON: MZ zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas ostatniej konferencji prasowej zapowiedział zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego.

Z zapowiedzi ministra wynika, że wstępną, planowaną datą zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest koniec czerwca 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że na podpis Prezydenta RP czeka ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która dokonuje m.in. istotnej zmiany w zakresie ważności tzw. orzeczeń covidowych, tj. uchyla art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego ważność orzeczeń o niepełnosprawności, przewidując jednocześnie nowe okresy przejściowe dotyczące wygasania ww. orzeczeń.

Więcej: https://popon.pl/komunikat-popon-uchylenie-art-15h-wazne-zmiany-w-zakresie-waznosci-orzeczen-covidowych/

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 16 maja 2022 r. do odwołania. Zastąpił on stan epidemii ogłoszony 20 marca 2020 r.

 

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content