Kongres „Biznes Odpowiedzialny Społecznie” – podsumowanie

Kongres „Biznes Odpowiedzialny Społecznie” – podsumowanie

Za nami I edycja kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim było wykorzystywanie CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw jako źródło szans, innowacji  i przewagi konkurencyjnej  na rynku.

Kilka godzin spędzonych na wykładach, wymianie doświadczeń i dyskusjach, skupionych wokół praktyk budowania strategii przedsiębiorstw i instytucji, które uwzględniają interesy różnych grup czy to w zakresie społecznym czy aspekcie ochrony środowiska było cenną lekcją i okazją do zaktualizowania informacji na temat procesów szeroko rozumianego CSR-u w przestrzeni społecznej.

Odpowiedzialność, świadomość społeczna zaczyna się od nas samych.

 

Dlaczego warto opracować strategię CSR/ESG w firmie?

Katarzyna Domańska
Senior Patient Awareness & Communication Manager – Alcon Polska

 

Dlaczego warto raportować dane niefinansowe?

Agnieszka Michalik- Stankowska
Menadżerka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas

 

Jak wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem roli biznesu?

Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Wg badań 96% firm w Polsce uważa, że działania CSR-u są obowiązkiem biznesu, ale tylko 46% faktycznie je realizuje. Z czego to wynika?

Dr hab. Joanna Unterschütz
Prof. WSAiB – profesor w Katedrze Prawa Prywatnego i Postepowania Cywilnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. Ekspertka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Associated Senior Expert (Labour Law/Prawo pracy) w Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu

 

Jak komunikować działania CSR na zewnątrz?

Robert Łuchniak
Redaktor RDC

 

Jak wykorzystać CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku?

Jan Zając
Prezes POPON – Polski przedsiębiorca, założyciel i właściciel Ziko Apteka

 

Firma Wedel realizuje projekt popularyzujący zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz edukację w tym obszarze, kampania „CekoSprawni”.
Jakie działania podejmuje firma w obszarze zarządzania różnorodnością, skąd pomysł na kampanię marketingową?

Aleksandra Kusz vel Sobczuk
Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i CSR w firmie Wedel

 

Sztuka łączenia strategii czysto biznesowych ze Społeczną Odpowiedzialnością – jak się wyróżnić na rynku?

Karolina Segiet
Dyrektor Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Fundacji Możesz Móc

 

Jak nasze działania CSR mogą przyciągnąć najlepszych pracowników?

Ryszard Podgórski
Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

 

 Skip to content