Konkurs foto dla uczestników Gal Lodołamaczy

Konkurs foto dla uczestników Gal Lodołamaczy

Chcielibyśmy, żeby idea przyświecająca przyznawaniu Lodołamaczy niosła się w Polsce szerokim echem. Zapraszamy wszystkich uczestników Gali do uwiecznienia tych niezapomnianych chwil! Podzielcie się swoimi zdjęciami na swoich social mediach, używając naszego oficjalnego hashtaga #Lodołamacze2023. Każde zdjęcie to taki lodołamacz, który pokaże innym, że można czynić ten świat lepszym.

Możecie również nagrać filmik lub rolkę.

Osoby, które zbiorą najwięcej polubień do 15 października otrzymają nagrody od naszych sponsorów- odwiedzą miejsca, w których idea Lodołamaczy jest wcielana w życie.

 

Regulamin Konkursu „Lodołamacze 2023 w Social mediach

  1. Organizator Konkursu

1.1. Konkurs „Lodołamacze 2023 na Facebooku” (dalej zwany Konkursem) jest organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (dalej zwana „Organizacją Pracodawców”) oraz Fundację Fazon (dalej zwana „Fundacją”), zwane dalej „Organizatorami”.

  1. Termin Konkursu

2.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 września 2023 r. i trwa do dnia 15 października 2023 r.
(dalej zwany „Okresem Konkursowym”).

  1. Uczestnictwo w Konkursie

3.1. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla uczestników gal Lodołamacze 2023.

3.2. Uczestnicy Konkursu muszą posiadać ważne profile na platformach społecznościowych.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

  1. Zasady Konkursu

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą opublikować na swoich profilach w social mediach zdjęcia i filmy z gali Lodołamacze 2023, używając hashtagu #Lodołamacze2023.

4.2. Wygrywają uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę polubień (lajków) pod opublikowanymi zdjęciami i filmami związanych z galą Lodołamacze 2023.

4.3. Ocena ilości polubień będzie przeprowadzana przez Organizatorów na podstawie danych udostępnionych na platformie Facebook, LinkedIn, Tik Tok i Instagram. Pod uwagę będzie brany stan polubień na ww. platformach łącznie.

  1. Nagrody

5.1. Nagrodami w Konkursie są vouchery na wejścia do różnych przestrzeni rozrywkowych lub kulturalnych, na terenie całego kraju, w szczególności w miastach gdzie organizowane gale Konkursu Lodołamacze. Lista nagród będzie na bieżąco publikowana na stronie organizatora.

  1. Ogłoszenie Wyników

6.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu pięciu dni od zakończenia Okresu Konkursowego na profilach Organizatorów na platformie Facebook oraz poprzez wiadomość prywatną na profilach zwycięzców.

  1. Postanowienia Końcowe

7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, jeśli zachodzi taka konieczność.

7.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani wspierany przez platformy Facebook, LinkedIN, Instagram i Tik Tok.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatorów, a ich decyzje będą ostateczne i wiążące.

7.4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

7.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na profilach Organizatorów na platformie Facebook oraz na ich stronach internetowych.

7.6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: komunikacja@popon.pl

Zachęcamy wszystkich uczestników do aktywnego udziału w Konkursie i propagowania idei Lodołamaczy – konkursu dla firm i instytucji wrażliwych społecznie!

 

Kontakt
komunikacja@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content