Kontrole PIP bardziej przejrzyste. Inspektor ujawni, czym zajmuje się jego rodzina

Kontrole PIP bardziej przejrzyste. Inspektor ujawni, czym zajmuje się jego rodzina

Dziś mija termin na złożenie oświadczeń w sprawie konfliktu interesów przy prowadzeniu kontroli pracodawców. Inspektorzy pracy (oraz osoby ich nadzorujące) muszą wskazać, czy ich bliscy nie prowadzą działalności gospodarczej lub jako zatrudnieni nie realizują czynności, które mogą być przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Chodzi o małżonka, dziecko, rodzica, macochę, ojczyma, dziadków (i ich małżonków), rodzeństwo, zięcia, synową, szwagra, szwagierkę, osobę przysposobioną (i jej małżonka) oraz pozostającą we wspólnym pożyciu. Takie rozwiązanie ma wyeliminować ryzyko korupcji. Ograniczone będą przypadki, gdy np. pracodawca korzysta z usług firmy bhp prowadzonej przez żonę inspektora, bo wie, że dzięki temu – w razie kontroli – może liczyć na ulgowe traktowanie. Oświadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od podjęcia zatrudnienia na stanowisku kontrolnym, a w przypadku już zatrudnionych – w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz.U. poz. 2282). Następnie należy je aktualizować (w razie zaistnienia przyczyn, które tego wymagają).

– Inspektorzy składają oświadczenia. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do ich treści, to są na bieżąco wyjaśniane – tłumaczy Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy (GIP).

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Łukasz Guza

Źródło: gazetaprawna.pl