Koronawirus. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Wiadomo, o ile przedłużą orzeczenia

Koronawirus. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Wiadomo, o ile przedłużą orzeczenia

Przed południem 26 marca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, mającej łagodzić skutki pandemii koronawirusa. Projekt zawiera ważne rozwiązania dotyczące orzeczeń, których ważność skończyła się lub dobiega końca.

 W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czytamy, że „z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”:

  1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność:
    • pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
    • nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);

cały artykuł
autor: Tomasz Przybyszewski
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/