Korzyści i straty z odebrania statusu zakładu pracy chronionej – Rzeczpospolita