Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: XVIII edycja Konkursu Lodołamacze 2023

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: XVIII edycja Konkursu Lodołamacze 2023

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja inaugurująca XVIII edycję Konkursu Lodołamacze 2023.

Konkurs Lodołamacze ma formę kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych. Ideą przewodnią jest łamanie stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim „lodów obojętności” na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że bardzo ważną kwestią, towarzyszącą procesowi zmiany w myśleniu o osobach niepełnosprawnych przez pracodawców, jest też pokazywanie osobom niepełnosprawnym, że szereg możliwości aktywizacji zawodowej jest dla nich otwarty.

Bardzo się cieszę, że mogę – już po raz kolejny – objąć honorowym patronatem regionalny etap konkursu. Dziękuję tym wszystkim instytucjom, organizacjom i samorządom, które przyczyniają się do tego, że ta akcja nabiera właściwego rozmachu

– powiedział.

Przedstawiciel rządu w terenie zaznaczył też, że poziom bezrobocia, który mamy obecnie w Polsce, jest na minimalnym poziomie – najniższym w całej Unii Europejskiej, a dobra sytuacja na rynku pracy powinna sprzyjać idei zwiększania skali zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Gierej podkreśliła, że w trakcie osiemnastu edycji konkurs dynamicznie ewoluował – ponieważ ewoluowali pracodawcy.

Aplikacje firm angażujących się we współpracę były coraz bardziej rozbudowane i widać było, jak wielkie wsparcie, oprócz zatrudnienia, kierują do swoich pracowników. Jak wspierają ich nie tylko w trakcie pracy, ale też w pełnieniu ról społecznych i niezależnym życiu. Dzięki tym doświadczeniom, wiemy, że wsparcie osób niepełnosprawnych musi być działaniem wielosektorowym, dotyczącym wielu obszarów naszego życia. Dlatego dalszy rozwój naszej inicjatywy i poszerzanie konkursu o kolejne kategorie jest koniecznością

– powiedziała.

 

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON Piotr Holka opowiedział o własnych doświadczeniach – pracodawcy, który tworzy firmę w oparciu o zatrudnienie osób z niepełnosprawności.

Buduję moją firmę w ten sposób już od 25 lat i muszę powiedzieć, że takie osoby wprowadzają do przedsiębiorstwa pewną – inną wartość. Kiedy pierwszy raz zatrudniałem osoby niepełnosprawne miałem obawy, jednak teraz, z perspektywy czasu muszę przyznać, że to była bardzo dobra decyzja. Pracownicy w mojej firmie wspaniale się wzajemnie rozumieją i świetnie razem pracują. Wspólnie są wrażliwsi zarówno na siebie nawzajem jak i na problemy firmy – powiedział.

Konkurs Lodołamacze odbywa się regularnie od 2006 r. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wspierany ze środków rządowych i samorządowych.

Zdjęcia (10)

źródło: https://www.gov.pl/