Kurier Szczeciński o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na podstawie informacji prasowej POPON

Kurier Szczeciński o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na podstawie informacji prasowej POPON

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą pracować krócej, nawet jeśli nie mają stosownego zaświadczenia od lekarza. Ich czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Od 10 lipca taki skrócony czas pracy tej grupie osób niepełnosprawnych przysługuje z mocy prawa, a nie, jak dotychczas, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Ale są wyjątki.

– Skróconego czasu pracy nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu – informuje Mateusz Brząkowski, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Również wówczas, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą), wyrazi zgodę na dłuższą pracę.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, jest zatrudniona przy pilnowaniu lub gdy lekarz wyrazi na to zgodę, to do tej osoby należy stosować przepisy dotyczące czasu pracy wynikające z kodeksu pracy. Może więc pracować także w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Źródło: Kurier SzecińskiSkip to content