Laureaci etapu centralnego Konkursu „Lodołamacze 2014”

Laureaci etapu centralnego Konkursu „Lodołamacze 2014”

Profesor Henryk Skarżyński twórca Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Firma AMS, czy Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, to tylko niektórzy z laureatów tegorocznego Konkursu Lodołamacze.

Gala centralna Lodołamacze 2014

Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON” i jest przeprowadzany od 2006 r. Biorą w nim udział firmy, instytucje i organizacje angażujące się w problematykę osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęła Małżonka Prezydenta Anna Komorowska.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Podczas pierwszego kapituły w całej Polsce wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy Lodołamacze.

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu Lodołamacze. Obecni byli pracodawcy z całego kraju.

Firmy i instytucje wyróżniono za przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja.

Laureatami pierwszej kategorii zostali: firma Łuksja Sp. z o.o. z Łukowa; Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” z Bytomia Odrzańskiego oraz firma AMS SA z Warszawy. W kategorii otwarty rynek pracy nagrodzono: Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski z Torunia; Drukarnię Profit Media. Sławomir Trzósło Z Bochni oraz Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.

Wśród Instytucji finalistami zostali: „Twoje Nowe Możliwości” Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia z Wrocławia, Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa w województwie dolnośląskim oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL z Warszawy.

Ponadto kapituła przyznała tytuły honorowe – Lodołamacza Specjalnego dla profesora Henryka Skarżyńskiego i dwa wyróżnienia dla Małgorzaty Rybickiej – przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz Władysława Skwarki, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON. Drugi tytuł honorowy – Superlodołamacza otrzymało Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Fundacji Polsat.

W ogólnopolskiej kapitule Konkursu Lodołamacze zasiadają m.in. główny inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści, sportowcy, dziennikarze i artyści.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największa organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Działa już od 19 lat. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie ok. 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych.

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: Łuksja Sp. z o.o.

Łuksja zatrudnia 235 osób w tym, aż 159 to pracownicy niepełnosprawni. Firma to zakład pracy chronionej więc jest zobligowana do realizacji obowiązków wynikających z posiadanego statusu. Jednak zdaniem Kapituły działania firmy wykraczają poza konieczne obowiązki, gdyż pracodawca kieruje się szczególną troską materialną i organizacyjną o swoich pracowników. Doceniono stworzenie świetnych warunków pracy w zakładzie oraz działania charytatywne pracodawcy.

  • II miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” z Bytomia Odrzańskiego

Kapituła doceniła Spółdzielnię ze względu na jej ponad pięćdziesięcioletnią praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Należy zwrócić uwagę, że pracownicy tej firmy to osoby niewidome i słabowidzące. Szczególnie warte docenienia, w przekonaniu Kapituły, było to, że niepełnosprawni pracujący w tej firmie, nie tylko zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych, ale również na kierowniczych i specjalistycznych.

  • III miejsce i brązowy medal: AMS S.A.

Od samego początku istnienia AMS jest szczególnie związana z osobami niepełnosprawnymi. Kapituła doceniła firmę m.in. za powołanie do życia Fundacji, świetnie wykorzystującej możliwości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Pomysłodawcami i pracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, pracownicy firmy AMS SA, którzy wraz z wolontariuszami realizują idee fair play w życiu codziennym, przy okazji zmieniając świadomość społeczną dotyczącą postrzegania osób niepełnosprawnych.

Kategoria Otwarty Rynek

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski z Torunia

Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej w Toruniu to mała, rodzinna firma. Spośród 15 zatrudnionych w firmie 5 pracowników to osoby niepełnosprawne, w większości z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem kapituły na wyróżnienie zasługuje fakt, iż pracodawca nie tylko aktywnie działa w obrębie swojej firmy, ale niesie również pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga znaleźć lokum i uporządkować skomplikowane sytuacje życiowe.

  • II miejsce i brązowy medal: Drukarnia Profit Media. Sławomir Trzósło

Od chwili powstania firmy w 2008 r. jej siłą napędową są osoby niepełnosprawne. Wśród 18 pracowników jest aż 13 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Niemal wszystkie prace, począwszy od biurowych, marketingowych, kontroli jakości, czy spedycji, a kończąc na obsłudze maszyn drukarskich i introligatorskich, wykonywane są przez osoby niepełnosprawne. Firma ciągle tworzy nowe możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością pokazując tym samym, jak wiele można osiągnąć inwestując w oddanych pracowników.

  • III miejsce i srebrny medal: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Zdaniem Kapituły teatr jest godny szczególnego wyróżnienia ze względu na swoją działalność w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Projekty, spektakle, kampanie społeczne, w których teatr bierze udział są szczególnie nakierowane na osoby niepełnosprawne, co w przypadku tego typu instytucji stanowi rzadkość.

Kategoria Instytucja

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymało: „Twoje Nowe Możliwości” Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” to ekspercka organizacja pozarządowa skupiająca specjalistów działających w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wspiera szkoły wyższe oraz ich niepełnosprawnych studentów poprzez takie działania jak: adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych, coaching, szkolenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy językowe, obozy integracyjne. Stowarzyszenie gromadzi największą w Polsce bazę studentów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach z wielu renomowanych uczelni.

  • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Świętego Celestyna

Stowarzyszenie Św. Celestyna jest pierwszym ośrodkiem w Polsce proponującym wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakresie medycyny, rehabilitacji, edukacji, pomocy charytatywnej i opiekuńczej. Ośrodek dysponuje doskonale wyposażoną bazą lokalową i aparaturową. Pracują w nim specjaliści przygotowani do realizacji programów z rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, pedagogicznej zmierzający do rozwinięcia funkcji zmienionego chorobowo układu nerwowego. Kapituła doceniła, iż Stowarzyszenie zatrudnia ok. 130 osób w tym ponad 30 to osoby niepełnosprawne.

  • III miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL

„Być pełnosprawnym, to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie.” Tą właśnie zasadą kieruje się stowarzyszenie działając po to, aby pomóc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo. Kapituła doceniła działania stowarzyszenia w realizacji misji przygotowywania dzieci niepełnosprawnych do życia wśród osób pełnosprawnych.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma za sobą 100 letnią tradycję pomocy osobom niewidomym. Jest to rzecz niezwykła! Kapituła doceniła sposób w jaki Towarzystwo uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się osobom niewidomym w świecie. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkoła policealną, szkoła muzyczna oraz internaty to miejsca nie do przecenienia dla osób, które tam uczą się i przygotowują do funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnych 100 lat sukcesów!

Wyróżnienie: Fundacja POLSAT

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od siedemnastu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą blisko 24 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo przeszło 1100 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

prof. Henryk Skarżyński

Tylko i wyłącznie dzięki swojemu uporowi doprowadził do powstania Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Każdy, kto była tam przez chwilę musi być pod wrażeniem wielkości tego przedsięwzięcia, a także wysokiego, światowego poziomu wykonywanych tam operacji. Profesor Henryk Skarżyński pokazał, że małymi krokami można stworzyć coś wielkiego. W Kajetanach nie tylko leczą, przywracają ludzi w różnym wieku, od niemowląt po 80-latków, do świata dźwięków, ale też zatrudniają osoby niepełnosprawne. To szczególne miejsce stworzone przez szczególnego człowieka.

Wyróżnienie:

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Pani Małgorzata Rybicka (przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym) została nagrodzona przez Kapitułę za ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska i budowę w Gdańsku pierwszej w Polsce Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Została doceniona również za wieloletnią walkę o pomoc i godne życie dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie Pani Małgorzaty Rybickiej prowadzi też placówkę zajmującą się aktywizacją zawodową osób z autyzmem. Nieustannie zmienia ich świat, ale też uwrażliwia ludzi zdrowych na ich potrzeby, również polityków, którzy dostrzegają problem i starają się stanowić prawo, dające osobom autystycznym szanse na samodzielne życie, oczywiście, na ile jest to możliwe.

Władysław Skwarka-Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON

Władysław Skwarka to postać aktywna, znana i zasłużona w środowisku łódzkim, gdzie pełnił i pełni wiele ważnych funkcji. Między innymi: dyrektora łódzkiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale również wieloletniego członka Społecznej Miejskiej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki jego pomocy studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi ukończyło kilkadziesiąt młodych osób z uszkodzonym słuchem- w tym wiele takich, dla których podstawowym sposobem komunikacji jest język migowy. Władysław Skwarka to człowiek, którego opieka, doradztwo i wsparcie było dla osób z uszkodzeniami słuchu tak cenne jak cenna może być samodzielność, integralność i niezależność.

Patron Honorowy

Pani Anna Komorowska

Anna Komorowska

Ambasador Konkursu

Pan Zbigniew Zamachowski

Zbigniew Zamachowski

Patroni Medialni Konkursu

Patroni medialni

Kontakt:

Anna Skupień

rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content