Laureaci etapu regionalnego Dolnośląsko-Opolskiego Konkursu „Lodołamacze 2016”

Laureaci etapu regionalnego Dolnośląsko-Opolskiego Konkursu „Lodołamacze 2016”

Dolnośląsko-Opolska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Alicja Chybicka – Poseł na Sejm RP
 • Marcin Sokołowski – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Beata Piaszczyk – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
 • Celina Witkowska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
 • Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu
 • Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
 • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Piotr Dąbrowski – Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Zbigniew Piechociński – Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Alicja Wątrobińska z Paczkowa

Firma od 1996 zajmuje się produkcją opakowań z tektury. Firma zatrudnia 96 osób, z czego 52 osoby z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością to wykwalifikowani pracownicy, którzy przyczyniają się do dobrego wizerunku firmy.

Firma korzysta z wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Bierze aktywny udział w akcjach stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazuje fundusze na stowarzyszenia lokalne i krajowe zajmujące się rehabilitacją i wsparciem osób niepełnosprawnych.

 • II miejsce i srebrny medal:
  Spółdzielnia Inwalidów „Jedność” z Góry Śląskiej
 • III miejsce i brązowy medal:
  ABC-Service Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej z Wrocławia

Wyróżnienie:

 • Zakład Aktywności Zawodowej ze Świerzawy
 • Impel Cleaning Sp. z o.o. z Wrocławia

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Grupa Ładziński – Zakłady Metalowe z Jeleniej Góry

Firma Ładziński jest od 1974 r. producentem konstrukcji stalowych dla kontrahentów z Polski oraz z wielu krajów europejskich. Gwarantem jej licznych osiągnięć, wyróżnień jest wysoko wykwalifikowana załoga. Bardzo dużą wagę firma przywiązuje do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż firma zatrudnia osoby o wysokich kwalifikacjach technicznych i specjalistycznych oraz inwestuje w podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach rozwoju swoich zakładów tworzy wciąż nowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych zarówno produkcyjne jak i specjalistyczne. Firma tworzy również programy umożliwiające integracje niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników firmy oraz angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Energią i przepisem na sukces firmy są jej pracownicy – kobiety i mężczyźni, pełno i niepełnosprawni, młodzi i starsi. Grupa Ładziński – Zakłady Metalowe jest przykładem na to, że zatrudniając osoby niepełnosprawne można być firmą konkurencyjną nie tylko na polskim, ale również na światowym rynku.

 • II miejsce i brązowy medal:
  Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia
 • III miejsce i srebrny medal:
  Karton-Pack Sp.J. Zakład Produkcji Opakowań z Michałowic

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymało:
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim, z czego legnicki oddział jest największym w kraju. Działa w szkołach, placówkach oświatowych, wyższych uczelniach i zakładach pracy. Jest organizacją charytatywną niosącą pomoc dzieciom i ich rodzinom. TPD działa na rzecz dzieci potrzebujących, pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych i niewydolnych wychowawczo. TPD chroni i promuje prawa dzieci. Funkcjonowanie organizacji jest możliwe dzięki społecznej działalności jej członków oraz z pozyskanych darowizn, pracy wolontariuszy i organizowanych akcji społecznych.

Pracodawca od wielu lat podejmuje działania związane z aktywowaniem środowiska osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. Począwszy od wdrożenia programów stażowych do utworzenia czterech stałych etatów (z programu PFRON) zwiększa doświadczenie i szanse odnalezienia się na rynku pracy, a jednocześnie daje przykład funkcjonowania struktury organizacyjnej w trzecim sektorze i tym samym podnosi poziom świadomości społecznej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, także wśród innych pracodawców. Jeden z członków TPD zasila także szeregi społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Legnicy, która inicjuje i rekomenduje działania związane ze środowiskiem wśród społeczności lokalnej. Legnickie TPD podejmuje wiele porozumień partnerskich, np. z kołem terenowym Polskiego Związku Głuchych, mających na celu zwiększenie zakresu działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. TPD otrzymało od Diecezji Legnickiej tytuł „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych”. Przejawia się to również poprzez współpracę w uczestnictwie w corocznych pielgrzymkach do Krzeszowa oraz organizacji wycieczek krajoznawczo-integracyjnych „Szlakiem św. Jana Pawła II”. TPD otrzymało honorową odznakę Ministra Pracy i Polityki Społecznej \”Pierwszy w działaniu\” za aktywizację osób, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przy organizacji przedsięwzięć programowych legnickie TPD szczególną uwagę zwraca na dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami: Legnicka Paraolimpiada TPD zrzeszająca blisko 500 sportowców z całego regionu, plenery plastyczne, Przegląd Twórczości Artystycznej „Sercem Malowane”, integracyjna zabawa mikołajkowa i wigilia TPD to przedsięwzięcia na stałe wpisane w kulturalny kalendarz miasta. Swoją wrażliwość pokazują także młodzieżowi wolontariusze TPD, którzy chętnie angażują się w pomoc swoich niepełnosprawnych kolegów. Legnickie TPD zauważa i docenia wszelkie instytucje oraz zakłady pracy, które dzięki przekazywanym darowiznom pozwalają organizacji działać szerzej na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • II miejsce i srebrny medal:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 • III miejsce i brązowy medal:
  Politechnika Wrocławska

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Nie przyznano

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec

Jego Ekscelencja Ks. Bp. prof. dr hab. Ignacy Dec, od wielu lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Już jako wieloletni rektor wrocławskich uczelni katolickich zawsze był otwarty na potrzeby tego środowiska.

Organizował zarówno dla kleryków, duchowieństwa jak i wiernych z całej Metropolii Wrocławskiej różnego rodzaju przedsięwzięcia ukazujące, że osoby niepełnosprawne są takie same, niczym się nie różną od ludzi pełnosprawnych. Zachęcał także do stwarzania w zakładach pracy takich warunków , aby mogły w nich być zatrudniane osoby niepełnosprawne.

W 2004 roku, został ordynariuszem diecezji świdnickiej. Jedną z Jego pierwszych decyzji podjętych zaraz po objęciu tej funkcji było powołanie Caritas Diecezji Świdnickiej. Z jego inicjatywy powstał Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, w Świdnicy wzniesiono Hospicjum Św. Ojca PIO, w Starym Wielisławiu uruchomiony został warsztat Terapii Zajęciowej.

Ksiądz Biskup utrzymuje ścisły kontakt z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Szczególną troską otacza rodziców dzieci niepełnosprawnych, które są leczone w klinice, wspiera ich duchowo i próbuje również znaleźć dla nich zatrudnienie w różnych firmach na terenie diecezji świdnickiej.

Wyróżnienie

Grzegorz Biliński

Pan Grzegorz Biliński jest doktorem nauk z dziedziny fizjoterapii, wykładał na Politechnice Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz rehabilitację na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni kierownik rady programowej Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Swoje działania zawodowe związane z rehabilitacją ukierunkował głównie na osoby niepełnosprawne starając się im pomóc poprzez organizowanie działań mających na celu polepszenie ich stanu zdrowia i przywrócenie do życia w społeczności lokalnej. Inicjator i prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno dorosłych jak i dzieci. Stowarzyszenie obejmuje opieką około 300 osób cierpiących na schorzenia neurologiczne i zaburzenia funkcjonalne.

Działacz wielu stowarzyszeń i związków działających w obszarze rehabilitacji:

FAR (Fundacja Aktywna Rehabilitacja) Organizator i Inicjator w województwie opolskim przy udziale Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej zajęć aktywnej rehabilitacji na hali i krytych pływalniach w Opolu. Inicjatywa organizowana jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Opolszczyzny. Kandydat jest też pomysłodawcą i wykonawcą wieli innych projektów finansowanych przez samorząd Województwa z wykorzystaniem środków PFRON.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ma swoje odzwierciedlenie również w pracach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmuje stanowisko w-ce przewodniczącego. Brał również czynny udział w tworzeniu opolskiego oddziału PTSR-Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, jest członkiem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Instruktorem Aktywnej Rehabilitacji z ramienia FAR.

Wielokrotnie brał udział w audycjach i rozmowach na antenach radiowych: Opole, DOXA oraz telewizji TVP i TVN poświęconych problematyce osób chorych i niepełnosprawnych.

Ambasador Konkursu Konrad Imiela

Podczas Gali wystąpił Tercet Egzotyczny

Patronat honorowy

 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola

Patronat medialnyFacebook
LinkedIn
Skip to content