Laureaci etapu regionalnego śląskiego Konkursu „Lodołamacze 2016”

Laureaci etapu regionalnego śląskiego Konkursu „Lodołamacze 2016”

Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Edyta Świątczak-Gurzęda – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. równego traktowania
 • Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Zenon Nowak – Prezes Dziennika Zachodniego
 • Ryszard Rzebko – Redaktor Naczelny pisma „Nasze Sprawy”
 • Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
 • Marek Plura – Europoseł
 • Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” z Żor
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”, rozpoczął działalność w 2009 r. Działalność gospodarcza Zakładu, realizowana jest poprzez świadczenie usług dla klientów indywidualnych i zbiorowych.
  Największym osiągnięciem i najbardziej cieszącym efektem działań Zakładu Aktywności Zawodowej i pracującej w nim kadry obsługowo – rehabilitacyjnej, jest niewątpliwie pokazanie pracownikom niepełnosprawnym szansy jakie stwarza im życie. Szansy na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, pokazywanie że mogą zakładać rodziny, spełniać swoje mniejsze i większe marzenia oraz przede wszystkim, że mogą funkcjonować jak inni mieszkańcy miasta na równych im prawach i pozytywnie patrzeć w przyszłość, radzić sobie ze swoimi problemami. Pracownicy niepełnosprawni Zakładu łamią stereotypy. Pozwalają społeczeństwu przekonać się, iż osoba niepełnosprawna nie musi być obciążeniem głównie finansowym dla pozostałej części społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Niepełnosprawni niczego nie chcą dostawać za darmo, chcą akceptacji, stworzenia im warunków by mogli się realizować i zapracować na swoje utrzymanie.
  „Podstawą naszych działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnoprawnych, jest założenie, iż NIE MA TAKIEJ PRACY, KTÓREJ NIE MOGĄ WYKONYWAĆ OSOBY NIEPEŁNOPRAWNE, oczywiście z wyłączeniem prac typu np. górnik pod ziemią.”
  Główne elementy na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- pracowników Zakładu: – po pierwsze – usługi i produkty wytwarzane przez niepełnosprawnych pracowników zostały skierowane do społeczności lokalnej i odpowiadają potrzebom tej społeczności. – po drugie – główne usługi realizowane przez Zakład, tj. Bar Mleczny i inne usługi gastronomiczne, a także usługi w zakresie ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych, są realizowane na otwartym rynku z bezpośrednim kontaktem wykonawca – odbiorca, czyli bardzo często osoba niepełnosprawna – osoba pełnosprawna. Nie ma lepszej rehabilitacji zawodowej i społecznej niż taka, która odbywa się w otwartym środowisku. – po trzecie – bardzo pozytywny odbiór działalności Zakładu przez mieszkańców, a także lokalny biznes, przyczynił się do znacznego zmniejszenia ilości osób bezrobotnych wśród niepełnosprawnych mieszkańców Żor.
 • II miejsce i srebrny medal:
  Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych z Wodzisława Śląskiego
 • III miejsce i brązowy medal:
  Mega Service Plus Sp. z o.o. z Katowic

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje:
  Limatherm Components Sp. z o.o. z Chorzowa
  Limatherm Components Sp. z o. o. rozpoczął działalność w roku 2007 w Chorzowie. Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz obudów. Limatherm Components sp. z o. o. – to firma produkcyjna, w której na 236 osób zatrudnionych 224 to osoby niepełnosprawne , co stanowi 95 % wszystkich zatrudnionych. Priorytetem jest zatrudnianie osób niewidomych i niesłyszących, stworzenie dla nich nowych stanowiska pracy, oraz wspomaganie ich w życiu społecznym. Firma stara się pomagać i rozwijać pozazawodowe pasje i zainteresowania swoich pracowników, sponsoruje działania Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, gdzie w drużynie „Goalball” piłka nożna niewidomych grają niepełnosprawni z naszej firmy. Limatherm Components sponsoruje całą drużynę niewidomych. Osoby zatrudnione w firmie mogą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i nabywać zupełnie nowe umiejętności. Firma podejmuje działania integracyjne najczęściej są to wspólne spotkania podsumowujące rok pracy, oraz wycieczki integracyjne połączone ze zwiedzaniem różnych ciekawych i pięknych miejsc.
 • II miejsce i brązowy medal:
  Serwis Przyczep „WIOLA” Sławomir Grabowski z Knurowa
 • III miejsce i srebrny medal:
  Lavoro Sp. z o.o. z Częstochowy

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymał:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest samodzielną jednostką organizacyjną , nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Katowice. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone gminy oraz zadania powiatu, a także zadania z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej powierzone przez Radę Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Katowice.
  Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” działa nieprzerwanie od 2010 roku, początkowo w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, a od 2015 roku jest kontynuowany w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego przez Miasto Katowice i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców na problemy osób z niepełnosprawnością. W ramach Programu podjęto regularną współpracę z szeregiem podmiotów kulturalnych i sportowych, szkół oraz organizacji społecznych. Takie podejście skutkuje zwiększeniem możliwości podmiotów i pozwala na prowadzenie nowatorskich, interdyscyplinarnych działań. Ponadto Program „Teraz My!” jest organizatorem regularnych zajęć dla osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia.
 • II miejsce i srebrny medal:
  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa
 • III miejsce i brązowy medal:
  Fundacja Tacy Sami z Gliwic

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy ukazuje się już od czerwca 1988 r., na ogólnopolskiej arenie wydawniczej od 1989 r., na trwałe wpisało się w pejzaż informacyjny i wydawniczy.Jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz. Mając stały kontakt z przedstawicielami gremiów decyzyjnych (w tym parlamentu), wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców oraz urzędów i instytucji, największą uwagę skupia na rehabilitacji zawodowej jako ukoronowaniu całego procesu rehabilitacji, nie rezygnując przy tym z bardzo szerokiego spektrum zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej.

„Nasze Sprawy” są pomostem między osobami niepełnosprawnymi, a ich pracodawcami, prezentuje konkretne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością, specyfikę ich działania i osiągnięcia, ich oczekiwania wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Grupom osób niepełnosprawnych, które mogą i chcą podjąć pracę zawodową – poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy, samorządami terytorialnymi, innymi podmiotami i organizacjami – wskazuje określone możliwości i kierunki kształcenia, które dobrze rokują przyszłemu zatrudnieniu i osiągnięciu dobrej, stabilnej pozycji zawodowej.

Misją pisma jest pełna, kompetentna informacja na temat zasad funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnością, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, służenie niezależną, rzetelną informacją i publicystyką całemu środowisku.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pasterny

Napisała trzy książki, ale to raczej nie jest jej ostatnie słowo. Pełna pomysłów i energii pokazuje, że warto być w życiu aktywnym. Nawet jeśli się nie widzi. Usłyszała o konkursie ogłoszonym przez jedno z biur poselskich: „Interpelacja lepsza niż manifestacja”. Czemu nie spróbować? Wygrała, choć w biurze wszyscy byli zdziwieni, gdy okazało się, że wygrała osoba niewidoma. Nagrodą był staż w biurze poselskim.

Zaczęła pracować w biurze posła Andrzeja Markowiaka. Najpierw jako wolontariuszka, ale już po dwóch miesiącach zaproponowano jej stałą pracę. Świetnie znała francuski i angielski, do tego angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, głównie dotyczących niepełnosprawnych. Uczestniczyła w czteromiesięcznym wolontariacie w Belgii. Hanna nie widzi od urodzenia. Czy łatwo się z tym pogodziła? – Gdy poszłam do liceum, wstydziłam się chodzić z białą laską. Byłam jedyną niewidomą. Po pierwszej lekcji matematyki, pomyślałam, że rzucę szkołę! Mimo że nauczycielka dyktowała zapisywany na tablicy tekst, nie mogłam nadążyć z zapisaniem go w brajlu.

Ambicja jednak zwyciężyła. Hanna poświęcała dużo więcej czasu na naukę, niż osoba widząca. Bez trudu dostała się na romanistykę. Wykłady nagrywała, a potem – w domu – przepisywała brajlem. Oprócz romanistyki ukończyła podyplomową logopedię. Przez rok uczyła francuskiego w szkole podstawowej (dzieciom bardzo się spodobało, gdy dała im kartki z napisami w brajlu). Pracowała też jako logopeda w przedszkolu, pomagając niewidomym dzieciom ze złożoną niepełnosprawnością. Dziś jest konsultantką ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Wyróżnienie:

Marcin Mikulski

Patronat honorowy

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów

Ambasador Konkursu Józef Skrzek

Podczas Gali wystąpił Józef Skrzek

Oraz Jacek Noch

Prowadzenie Dariusz Niebudek

Patronat medialny