Laureaci Łódzkiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

Laureaci Łódzkiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016

Łódzka Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
 • Iwona Śledzińska-Katarasińska – Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Agnieszka Łukomska-Dulaj – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
 • Władysław Skwarka – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Andrzej Kaczorowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • prof. Dorota Podgórska-Jachnik – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi
 • Magdalena Michalak – Dziennikarka TVP Łódź
 • Sławomir Michalski – Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Zakład Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” z Łodzi
  Kapituła doceniła działalność Zakładu Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” z Łodzi, na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Firma zapewnia osobom niepełnosprawnym szkolenia podnoszące kwalifikacje, indywidualne programy rehabilitacji, zapewnienienie opieki medycznej w zakresie rehabilitacji i usprawniania, wyposażenie pomieszczeń i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizowanie dowozu do miejsca pracy, zapewnienie w miejscu pracy opiekunów zawodowych.
 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa
 • III miejsce i brązowy medal: Zakład Pracy Chronionej Texpol Sp. z o.o. z Dłutowa

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Pelion SA z Łodzi
  Pelion na rynku istnieje od 26 lat. Początkowo firma funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  W 2015 roku osoby niepełnosprawne zatrudniane były w Spółkach Grupy Pelion na terenie całej Polski na różnych stanowiskach, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Firma współpracuje również z zakładami pracy chronionej w całej Polsce w zakresie ochrony mienia i majątku firmy, tym samym pośrednio dając zatrudnienie ok. 50 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Powołana w 2007 r. przez firmę Pelion S.A. DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, udziela pomocy osobom chorym będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz pomaga w zakupie leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W 2015 r. pod opieką Fundacji było 48 osób w tym 22 dzieci. Podopieczni to osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w tym osoby niedowidzące, niesłyszące oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. W 2015 r. Fundacja w ramach konkursu grantowego przyznała dofinansowanie 98 organizacjom w tym z województwa łódzkiego, których beneficjenci to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności w tym m.in. Towarzystwu Pomocy im. Św.Brata Alberta, Towarzystwu J-elita, Caritas Łódź, Fundacji Dom w Łodzi, Towarzystwu Przyjaciół „Dom na Osiedlu”. Za pośrednictwem DOZ Fundacji firma Pelion wsparła po raz kolejny w 2015 r. „Malowane Nadzieję” dzięki, której osoby niepełnosprawne będące pod opieką Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej mogą wyjechać na wakacje i ferie. W 2015 r. po raz kolejny Fundacja Grupy Pelion włączyła się również w akcję „Serce na Gwiazdkę” organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2015 DOZ Fundacja dzięki Fundatorowi firmie Pelion zorganizowała Wieczór Charytatywny dedykowany chorym onkologicznie dzieciom. DOZ Fundacja wspiera działalność m.in. łódzkiej Fundacji Dom w Łodzi, Tow. Św.Brata Alberta w których placówkach przebywają osoby niepełnosprawne przekazując im. środki medyczne, higieniczne, gry, książki oraz organizując zbiórki odzieży. Wolontariuszami DOZ Fundacji i są również osoby niepełnosprawne dzięki czemu możliwa jest ich integracja i wspólna praca na rzecz innych osób potrzebujących. Grupa Pelion jest organizatorem DOZ Maratonu Łódź z PZU, który umożliwia również udział w tej imprezie osobom niepełnosprawnym w kategorii wózki. W 2015 r. w tej kategorii na dystansie 10 km wzięły udział 13 os. niepełnosprawne pokazując, że również one mogą brać czynny udział w łódzkim życiu sportowym. Łódzki maraton łączy ideę biegania z aspektem charytatywności. Biegacze zakładają własne zbiórki charytatywne, dzięki którym mogą pomóc osobom chorym. Dzięki takim zbiórkom podopieczni otrzymali środki na zakup niezbędnych leków i środków medycznych. W kategorii wózki udział brał również niepełnosprawny podopieczny i wolontariusz. Firma Pelion i jej wolontariusze włączają się w międzynarodową inicjatywę Dnia Godności. W październiku 2015 r. zorganizowali Dzień Godności w czterech łódzkich szkołach gdzie zaproszeni goście rozmawiali z młodzieżą o godności w tym o poszanowaniu osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Strona internetowa firmy Pelion jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych /www.pelion.eu/. Jedna ze spółek Grupy Pelion wydaje czasopismo dedykowane osobom starszym Magazyn 60+ . Dzięki zastosowaniu większej czcionki ułatwia czytanie osobom niedowidzącym. DOZ Apteki oraz Drogerie Natura wchodzące w skład grupy są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • II miejsce i srebrny medal: Rehab Enterprises Limited Sp. z o.o. z Łodzi
 • III miejsce i brązowy medal: „CLEANTIME” S.C. W.Rogowski A. Wrona z Piotrkowa TrybunalskiegoWyróżnienie: Zakład Usługowo – Handlowy Serwis RTV E.A. Stępień z Opoczna

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki zatrudnia osoby niepełnosprawne z terenu miasta Ozorkowa i okolic, które nie miałyby szans na znalezienie pracy w tak małym mieście, ponieważ pracodawcy boją się i nie chcą zatrudniać takich osób, iż panuje przekonanie, że te osoby są mało wydajne. Zatrudnione osoby niepełnosprawne stanowią 21 % kadry zatrudnionej w Stowarzyszeniu.
  Stowarzyszenie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pracowników motywuje ich do dbania o zdrowie zapewniając badania okresowe. W przypadku pracowników tego wymagających, stosuje praktykę przydziału miejsca pracy zgodnie z ich schorzeniem. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by pracownicy byli w miejscu pracy bezpieczni i mogli wygodnie realizować codzienne obowiązki. W związku z tym, wdraża rozwiązania zgodne z przepisami BHP oraz wskazaniami zdrowotnymi.
 • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach
 • III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

SUPER LODOŁAMACZ 2016

 • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

W Szpitalu prowadzona jest rehabilitacja niepełnosprawnych pacjentów w:

 • Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi prowadzi działalność statutową i gospodarczą od 1 stycznia 2004 r. w wyniku połączenia jednostek:

 • Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi,
 • Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.

Szpital prowadzi rehabilitację o charakterze o profilu ogólnoustrojowym, poudarowym, narządu ruchu oraz chorób dróg oddechowych. Zespół prowadzi zarówno rehabilitację leczniczą, jak i społeczną. Dodatkowo pacjenci objęci są opieką psychologa, który stara się w wyrobić w pacjentach zaradność życiową i pobudza umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych. Szpital zatrudnia również 32 osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 • Mgr inż. Juliusz Jasiński
  Pan Jasiński jest inżynierem architektem. Od kilku lat nieprzerwanie i bezinteresownie wspomaga Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi w trudnym zadaniu eksperckiej oceny dostosowania wszystkich miejskich projektów architektonicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym dostosowania ciągów komunikacyjnych budowanych i przebudowywanych ulic śródmiejskich. Jest więc dla Miasta kluczowym ekspertem technicznym i nieocenionym doradcą w zakresie kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnością realizowanych od kilku lat ogromnych przedsięwzięć budowlanych, m.in. trasy W-Z, Nowego Centrum Łodzi, a ostatnio także projektów rewitalizacyjnych, obejmujących budynki użyteczności publicznej. Udział Pana Juliusza Jasińskiego w działaniach doradczych na rzecz osób z niepełnosprawnością jest w pełni woluntarystyczny i zasługuje na docenienie, upowszechnienie i nagrodę. Trzy lata temu Kapituła Konkursu „Lodołamacze” przyznała Panu Jasińskiemu wyróżnienie w kategorii Lodołamacza Specjalnego. Pan Jasiński w pełni zasługuje on na to, by uzyskać w końcu w tej kategorii symboliczną statuetkę, będące wyrazem uznania dla wkładu wniesionego w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w nowej architektonicznie Łodzi.

Ambasador Konkursu Monika Kuszyńska

 

Podczas Gali wystąpiła Patty – Patrycja Dłutkiewicz

Patronat honorowy

 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Patronat medialny

 Facebook
LinkedIn
Skip to content