LAUREACI lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

LAUREACI lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

LAUREACI
lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

06 września 2023 r. o godz. 12:00
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Kapituła Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego Lodołamacze 2023

 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Grażyna Bogdańska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON
 • Bogusława Słońska – Ekspert PFRON ds. współpracy z administracją publiczną
 • Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • dr hab. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Józef Bajdel – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Karol Kucaj – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jacek Górak – p.o. Dyrektora PUP w Rzeszowie
 • Jolanta Tomczyk-Fila – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • Małgorzata Stafijowska – Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Antoni Matyasik – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, 20-060 Lublin , ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zakład Okręgowy w Łomży, 18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim-Babice, ul. Zakładowa 1

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
LIBREX Izabela Orzeł, 20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie, 31-831 Kraków, ul. Pawia 34

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START”, 20-011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku, 32-310 Klucze, ul. Źródlana 3

Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,  15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
II miejsce:
Powiatowy  Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, 21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie, 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
MASTERPRESS S.A., 15-569 Białystok, ul: Jacka Kuronia 4
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o.,
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Edyta Wołosik – Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik – Polskie Radio Rzeszów

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko

Prowadzenie Bernadeta Szczypta

 

Wystąpił: Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

 

Patronat honorowy

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa


Patronat medialny

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

Relacja fotograficzna