LAUREACI Regionalnych Gal XVIII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

LAUREACI Regionalnych Gal XVIII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

LAUREACI
lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

06 września 2023 r. o godz. 12:00
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Kapituła Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego Lodołamacze 2023

 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Grażyna Bogdańska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON
 • Bogusława Słońska – Ekspert PFRON ds. współpracy z administracją publiczną
 • Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • dr hab. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Józef Bajdel – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Karol Kucaj – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jacek Górak – p.o. Dyrektora PUP w Rzeszowie
 • Jolanta Tomczyk-Fila – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • Małgorzata Stafijowska – Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Antoni Matyasik – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, 20-060 Lublin , ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zakład Okręgowy w Łomży, 18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim-Babice, ul. Zakładowa 1

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
LIBREX Izabela Orzeł, 20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie, 31-831 Kraków, ul. Pawia 34

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START”, 20-011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku, 32-310 Klucze, ul. Źródlana 3

Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,  15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
II miejsce:
Powiatowy  Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, 21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie, 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
MASTERPRESS S.A., 15-569 Białystok, ul: Jacka Kuronia 4
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o., 
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Edyta Wołosik – Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik – Polskie Radio Rzeszów

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko

Prowadzenie Bernadeta Szczypta

 

Wystąpił: Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

 

Patronat honorowy

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
dolnośląskiej, lubuskiej, opolskiej, wielkopolskiej
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

12 września 2023 r. o godz. 13:00
Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Kapituła Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego Lodołamacze 2023

 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski
 • Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Jacek Piotr Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Jacek Milewski – Prezydent Miasta Nowa Sól
 • Alicja Chybicka – Senator RP
 • Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł na sejm RP
 • Agnieszka Kalinowska – p.o. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Łukasz Żmuda – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Gonia – Dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON
 • Anna Skupień – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
 • Anna Kołodziej – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu
 • Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu
 • Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
 • Zuzanna Bielawska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • Małgorzata Pawlak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy
 • Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych
 • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Dolnośląskiego
 • Stanisław Schubert – Prezes Zarządu KSON
 • Zbigniew Piechociński – Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Maciej Szykuła – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
ZPCH PPH KOVA Spółka z o.o., ul. Legnicka 31, 59-500 Złotoryja
II miejsce:
Spółdzielnia Warta, 66-400 Gorzów Wlkp., ul.  Sikorskiego 30
III miejsce:
Clar System S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20b

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Dalej Razem Sp. z o.o., 65-443 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 10
II miejsce:
PPH VITBIS Sp. z o.o., 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 31
III miejsce:
Grupa ALIVIO SPN.S, 65-419 Zielona Góra, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 2
Wyróżnienie:
Tartacznictwo Stolarstwo Ewa Rzepa, 64-212 Siedlec, ul. Łąkowa 7

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś”, 52-013 Wrocław, ul. Opolska 159
II miejsce:
Fundacja JuPi, 67-100 Nowa Sól, ul. 1 Maja 26/22
III miejsce:
Fundacja ProCuro, 50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1
Wyróżnienie:
Centrum Kultury ZAMEK, 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Zakład Aktywności Zawodowej „Różnosprawni”,  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 51b
II miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej FUZJA Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 65-936 Zielona Góra, Żołnierzy 2 Armii 30-40L
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” Caritas Diecezji Legnickiej, 58–580 Jelenia Góra,
ul. Żeromskiego 2

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Regionalne centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o., 67-100 Nowa Sól, ul. Inżynierska 8

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Kasprowicza 12
Wyróżnienie:
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Wewnętrzna 2
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 11

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
BPX S.A., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Jarosław Perduta – Fundacja Media i Sztuka

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
BONITUM Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Prowadzenie Anna Nowakowska Kasprzyk

 

Wystąpili: Leszek Kopeć i Bartłomiej Kazubski

 

Patronat honorowy

 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski
 • Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jacek Piotr Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Jacek Milewski – Prezydent Miasta Nowa Sól


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
kujawsko-pomorskiej, pomorskiej, warmińsko-mazurskiej, zachodniopomorskiej Regionalnej Gali
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

18 września 2023 r. o godz. 12:00
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

Kapituła Konkursu Regionu kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego Lodołamacze 2023

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
 • Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON
 • Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
 • Mateusz Szkaradziński – Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON
 • Inga Mikee – Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON
 • Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS w Gdańsku
 • Łukasz Jaworski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Izabela Jezierska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 • Michał Bruski – Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Agnieszka Bańkowska – Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
 • Andrzej Bugalski – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy
 • Mariusz Pokrzywiński – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku
 • Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
 • Konrad Pachciarek – Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie
 • Piotr Holka – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Zdzisław Staszków – Przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
STAPOL Piotr Staszków,  77-300 Człuchów, ul. Sienkiewicza 48 A
II miejsce:
Nata Minerale sp. z o. o., 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 67
III miejsce:
Aplex Sp. z o.o.,  85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 4

Wyróżnienie:
Dingo Sp. z o.o. Producent akcesoriów zoologicznych ,  85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 22

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Lubiana S.A Zakłady Porcelany stołowej z Łubianej, 83-407 Łubiana, ul. Sadowa 12
II miejsce:
Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”, 89-430 Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 1
III miejsce:
Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów SELSIN, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 10a

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Promocja Zdrowia, 70-340 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 27B
II miejsce:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Ostródzie,14-100 Ostróda, Ul: Grunwaldzka 19
III miejsce:
Stowarzyszenie DLACZEGO NIE, 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 51 O

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Szczecinie  Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 72-003 Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3
II miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI, Koło w  Iławie, 14-202 Iława, ul: Wiejska 2D

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Cukiernia Sowa Sp. z o.o.,  85-315 Bydgoszcz, ul. ks. J. Schulza 38

Wyróżnienie:
Michelin Polska Sp. z o.o., 10-454 Olsztyn, ul: Leonharda 9


Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Przyjazna Plaża w Gdańsku

Wyróżnienie:
Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” Fundacji Światło w Grębocinie,  Grębocin,
ul. Lampkowskiego 31
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 70-421 Szczecin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 409

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Klub Sportowy Inwalidów START, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 20

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Tatiana Slowi – Radio Gdańsk

Wyróżnienie:
Michał Zaręba – Radio PiK w Toruniu
Mateusz Tomaszewicz – Radio ESKA w Szczecinie

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Uczniowski Klub Sportowy ADA JUDO FUN z Gdańska

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Marta i Magda Wróbel

Prowadzenie Robert Silski

 

Wystąpiła: Joanna Gostkowska

 

Patronat honorowy

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
łódzkiej, mazowieckiej, śląskiej, świętokrzyskiej
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

27 września,  godz. 12:00
TEATR KOREZ, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice


Kapituła Konkursu Regionu 
łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego Lodołamacze 2023 

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta St. Warszawy
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce
 • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Anna Krupka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Poseł RP
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP
 • Iwona Śledzińska-Katarasińska – Poseł na Sejm RP
 • Anna Wandzel – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Michalski – p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Kamil Jeziorski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Piotr Kalbron – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
 • Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Marcin Grzelak – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
 • Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
 • Sabina Miland – Główny Specjalista – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Katarzyna Tręda-Pisera – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi
 • Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
 • Marcin Szczepański – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Sławomir Michalski – Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Grzegorz Cisek – Śląska Rada Wojewódzka POPON


LAUREACI
Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Niewidomych PROMET, 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
II miejsce:
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Andrzej Pietrzykowski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Przemysłowa 12
III miejsce:
Zakłady Usługowe EZT S.A, 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, 02-570 Warszawa, Al. Niepodległości 135
II miejsce:
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, 26-600 Radom, ul. Sobótki 5
III miejsce:
Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON sp. z o.o., Kielce, ul. Sandomierska 105

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki – oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul: Sudół 135a
II miejsce:
Fundacja Szansa Dla Niewidomych, 03-051 Warszawa, ul. Chlubna 88
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „W LABIRYNCIE”, 41-500 Chorzów, ul. Szybowa 8/13

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dworek” przy Bielskim Centrum Psychiatrii Olszówka w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko- Biała, Olszówka 102
II miejsce:
Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Osinach, 26-015 Osiny, Osiny 30
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Krzywa 1

Wyróżnienie:
Zakład Aktywności Zawodowej Dobry Start Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, 91-836 Łódź, ul. Krawiecka 10

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

Wyróżnienie:
Bank Gospodarstwa Krajowego
, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
BDW B. Seweryn D. Łączyński sp. j., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1


Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,  28-133 Pacanów, ul. Kornela Makuszyńskiego 1

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, 25-101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90

Wyróżnienie:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Tomasz Brzoza – TVP 3 Kielce

Wyróżnienie:
Ilona Berezowska – Integracja

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja Transgresja

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Marian Zakrzewski

Zastępca Prezesa Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach,
Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach

 

Prowadzenie Nina Siwy
Impresariat Artystyczny „Kreatywna Pantera”
www.kreatywnapantera.art

 

Wystąpił: Zespół „Teperson” Zbigniew Teper & Bartosz Mizera

 

Patronat honorowy

 • Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Mazowiecki
 • Karol Młynarczyk – Wojewoda Łódzki
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce
 • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Rafał Trzaskowski – Prezydent M.St. Warszawy


Patronat medialny

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

 Facebook
LinkedIn
Skip to content