Likwidacja pułapki rentowej coraz bliżej? Rząd chce nowych rozwiązań wspierających aktywność zawodową

Likwidacja pułapki rentowej coraz bliżej? Rząd chce nowych rozwiązań wspierających aktywność zawodową

Likwidacja pułapki rentowej i świadczeniowej, a także pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością podejmujących pracę – nad tymi rozwiązaniami będą pracować organizacje pozarządowe w ramach projektu „Włączenie wyłączonych”. Efekty ich prac zostaną przekazane rządowi.

– Chcemy wypracować nowe instrumenty, nowe narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy i te, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością – mówił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, podczas briefingu prasowego, który odbył się 7 czerwca w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Pełnomocnik zaznaczył, że zarówno te instrumenty, jak i cały program „Włączenie wyłączonych” to element realizacji przyjętej w zeszłym roku Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością. Strategia zakłada m.in. że wskaźnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w 2030 roku ma wynieść 40 procent.

Zamiast świadczeniobiorcy, płatnik podatków
– Praca jest tym, co w pierwszym rzędzie daje osobie niezależność, przede wszystkim niezależność materialną. Z punktu widzenia państwa, my przebudowujemy system w ten sposób, by ci, którzy są odbiorcami świadczeń, stali się płatnikami podatków. Jest to ważne, bo potrzebujemy więcej środków na wsparcie osób najniżej funkcjonujących. W Polsce mamy sytuację taką, że bardzo wiele osób, które mogłyby pracować, ze względu na różnego rodzaju zaszłości i regulacje ograniczające możliwość zarobkowania, nie wchodzą na rynek pracy – stwierdził Paweł Wdówik.

W program „Włączenie wyłączonych” zaangażowane są trzy organizacje: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Pułapki do likwidacji
Pierwsza z tych organizacji w ramach projektu ma m.in. przygotować instrument o nazwie „Kompensacja i dostęp”.

– Instrument ten zakłada m.in. likwidację pułapki rentowej poprzez umożliwienie swobodnego zarabiania bez względu na otrzymywanie renty. Likwidacja pułapki świadczeniowej poprzez zniesienia kryterium dochodowej – poinformował prezes Polskiego Związku Głuchych, Krzysztof Kotyniewicz.

Zapytany o termin wprowadzenia tak bardzo oczekiwanej likwidacji pułapek rentowej i świadczeniowej, prezes Kotyniewicz odpowiedział, że jego organizacja przygotuje odpowiednie ekspertyzy, które zostaną przekazane do Ministerstwa w przyszłym roku i na ich podstawie będą mogły być podejmowane decyzje.

Cały artykuł
Autor: Mateusz Różański
Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl