List Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Gali Regionalnej Lodołamaczy w Łodzi

List Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Gali Regionalnej Lodołamaczy w Łodzi


M
ARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Warszawa, 10 września 2020 r.

Pani
Monika Bugajewska-Tykarska
Prezes Zarządu Fundacji
Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych FAZON

 

Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo,
serdecznie  dziękuję  za  zaproszenie  na organizowaną w  Łodzi  Regionalną  Galę XV  edycji  Konkursu LODOŁAMACZE.

Z     radością     obserwuję,    że    polscy    pracodawcy    coraz    chętniej    zatrudniają    osoby z niepełnosprawnością, a co najważniejsze – dostrzegają płynące z tego korzyści. Dzięki temu mają one szansę na osiągnięcie pełnej samodzielności, skuteczną rehabilitację, kontynuowanie samodoskonalenia i  wzmacnianie  pewności  siebie.  Trudno przecenić wkład wszystkich zaangażowanych w  realizowaną już  od  15  lat  kampanię  społeczną  LODOŁAMACZE  w  pobudzanie  wrażliwości  naszych  rodaków na problemy i potrzeby osób zmagających się z niepełnosprawnością.

Cieszę się, że mogłem objąć patronatem honorowym tegoroczną, jubileuszową edycję konkursu. Gratuluję nagrodzonym dziś Laureatom jej regionalnej części. To wspaniałe, że w województwach mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, podobnie jak w całym kraju nie brakuje osób wspierających proces budowania otwartego rynku pracy. Jestem pełen uznania dla Państwa działalności na rzecz dobra społecznego i promowania nowoczesnego, otwartego podejścia do polityki zatrudnienia. Ma ono bowiem wielkie znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach równości, tolerancji i wspólnotowości.

Życzę Państwu powodzenia w ogólnopolskim finale LODOŁAMACZY, a także niegasnącej satysfakcji płynącej z pomagania innym ludziom, organizatorom zaś – zrealizowania jeszcze wielu wartościowych projektów i przedsięwzięć w przyszłości. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, życząc Państwu niezapomnianych emocji i wzruszeń.

Z poważaniem

 

List z okazji Gali Regionalnej LODOŁAMACZE