Lodołamacze 2011: poseł Plura, Fundacja im. Stanisława Kostki i PUP w Mikołowie – Dziennik Zachodni