Lodołamacze symbolem pozytywnych zmian

Lodołamacze symbolem pozytywnych zmian

DO 15 SIERPNIA 2023 ROKU TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA DO 18 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „LODOŁAMACZE”.

Ideą inicjatywy jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Konkurs pozwolił docenić dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Kiedyś zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbierało się jako wyraz filantropii. Dzisiaj wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności społecznej, która staje się kanonem polityki personalnej i czymś oczywistym dla większości firm.

Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzamy formułę wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

W tym roku wprowadzono nową kategorię: Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG). Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia . To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

Forma ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko.

Kategorie konkursowe:
•    Zatrudnienie Chronione,
•    Otwarty Rynek Pracy
•    Rehabilitacja społeczno-zawodowa
•    Instytucja
•    Przyjazna przestrzeń -Dostępność
•    Zdrowa Firma
•    Dziennikarz bez barier
•    Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

Kategoria specjalna:
•    Super Lodołamacz
•    Lodołamacz Specjalny

Więcej informacji na stronie internetowej www.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content