Łukasz Krasoń Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Łukasz Krasoń Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Sekretarza Stanu w MRPiPS objął Łukasz Krasoń – mówca motywacyjny, zaangażowany aktywista i działacz społeczny, ambasador osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Łukasz Krasoń jest trenerem, mówcą motywacyjnym, a także zaangażowanym aktywistą i działaczem społecznym. Wcześniej pracował również m.in. jako specjalista ds. zrównoważonego rozwoju czy ekspert CSR w wielu korporacjach. Ekspert w Instytucie Strategie 2050, gdzie przewodzi zespołowi pracującemu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z Instytutem stworzył dokument Pełnoprawni, który pokazuje model myślenia o wsparciu tej grupy społecznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/lukasz-krason-pelnomocnikiem-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych