Magazyn VIP jeszcze raz o Lodołamaczach 2016

Magazyn VIP jeszcze raz o Lodołamaczach 2016

 

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XI edycja kampanii, która już na trwałe wpisała się w biznesowo-gospodarczy krajobraz Polski.

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną, stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem, zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych; integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym; promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych; zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

 

 

 

 

Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu przynosi korzyści ich firmom, oraz jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca. Organizatorzy chcą, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

 

 

 

Fot. Piotr Bławicki

Źródło: http://www.magazynvip.pl/lodolamacze-2016/Facebook
LinkedIn
Skip to content