Magazyn VIP, patron Konkursu Lodołamacze pisze o Kampanii

Magazyn VIP, patron Konkursu Lodołamacze pisze o Kampanii

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XI edycja kampanii, która już na trwale wpisała się w biz-nesowo-gospodarczy krajobraz Polski.

 

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną, stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem, zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

 

Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych; integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym; promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych; zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

 

Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu przynosi korzyści ich firmom, oraz jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca. Organizatorzy chcą, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy. Więcej informacji o konkursie znajdą państwo na stronie www.lodolamacze.info.pl.

 

Źródło: VIPSkip to content