Maląg: osobom powracającym do pracy trzeba zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

Maląg: osobom powracającym do pracy trzeba zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

Bardzo istotne jest, aby zapewnić osobom powracającym do pracy maksymalne bezpieczeństwo – przypomina minister Marlena Maląg. Szefowa MRPiPS zwróciła się do pracodawców, aby wzięli pod uwagę zalecenia PIP i minimalizowali możliwość zakażenia w miejscu pracy.

  • Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym decyzje o wznowieniu działalności zawodowej niosą za sobą konieczność podjęcia w zakładach pracy niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
  • Dotyczy to zarówno przygotowania zakładu pracy przed powrotem pracowników, jak i ochrony zdrowia samych pracowników.
  • To oznacza konieczność wprowadzenia nowych procedur i środków bezpieczeństwa przy organizacji pracy – powiedziała minister Marlena Maląg.

„Bardzo istotne jest, aby zapewnić osobom powracającym do pracy maksymalne bezpieczeństwo. Dlatego zwracam się do pracodawców, aby wzięli pod uwagę zalecenia PIP i minimalizowali możliwość zakażenia w miejscu pracy. Przede wszystkim należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny” – podkreśliła.

Przypomniała również o zachowaniu odległości między pracownikami, a także w miarę możliwości o zapewnieniu pracownikom możliwości wykonywania pracy zdalnej.

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. PIP przypomina, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli.

cały artykuł
autor: PAP
źródło: https://www.pulshr.pl/Skip to content