Mazowieccy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Mazowieccy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

W dniu dzisiejszym w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II wręczono statuetki dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. W Konkursie Lodołamacze 2014 wyróżniono pracodawców z województwa mazowieckiego. Firmy nagrodzono za łamanie stereotypów i otwarcie na problemy osób z niepełnosprawnością w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja.

Pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza w kategorii Zatrudnienie Chronione uzyskało firma AMS, od samego początku istnienia szczególnie związana z osobami niepełnosprawnymi. Kapituła doceniła firmę, za powołanie do życia Fundacji, która w pełni wykorzystuje możliwości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza w kategorii Otwarty Rynek Pracy zdobył Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy. Nagrodzono działania Teatru w zakresie rehabilitacji społecznej realizowane poprzez między innymi projekt Kultura bez barier. Nagrodę w kategorii Instytucja zdobyło Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”. Kapituła doceniła, że oprócz typowej rehabilitacji Stowarzyszenie stara się, aby niepełnosprawne dzieci miały kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Misją Stowarzyszenia jest przygotować dzieci niepełnosprawne do życia w przyszłości, tak aby mogły żyć w miarę swoich możliwości.

Nagrodę honorową Kapituły mazowieckiej uzyskał pan Bronisław Dudek prezes działającej od ponad 60 lat Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach, który wyznaje politykę czynu – nie teorii. A pracownicy firmy zawsze mogą liczyć na pomoc i opiekę. Super Lodołamacza 2014 uzyskało Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, które prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, szkołę muzyczną oraz internaty. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski.

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskie Konkursu odbędzie się 8 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureaci

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce: AMS S.A.

Od samego początku istnienia firma AMS była szczególnie związana z osobami niepełnosprawnymi. Kapituła doceniła firmę, za powołanie do życia Fundacji, która w pełni wykorzystuje możliwości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Fundacja \”Akademia Integracji Praca, Edukacja, Sport\” realizuje cele wcześniej realizowane przez AMS. Pomysłodawcami i pracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, pracownicy firmy AMS SA, którzy wraz z wolontariuszami realizują szczytne idee fair play w życiu codziennym, przy okazji zmieniając świadomość społeczną dotyczącą postrzegania osób niepełnosprawnych.

 • II miejsce: Fundacja „Praca Dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie
 • III miejsce: PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce: Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy

Kapituła doceniła działalność Teatru w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, która jest realizowana w ramach projektu Kultura Bez Barier, w Teatrze pokazano dwa spektakle przystosowane do potrzeb widzów niepełnosprawnych sensorycznie. Ponadto, Teatr włączył się w organizowaną przez Fundację kompanię społeczną „Zabierz laskę do kina”, promującą przystosowanie spektakli teatralnych i projekcji filmowych do widzów z wyżej wymienioną niepełnosprawnością.

 • II miejsce: Szpital Praski P.W. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • III miejsce: CAPITAL WORK Sp. z o.o., Sp.K.

Kategoria Instytucja

 • I miejsce: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”

Kapituła doceniła, że oprócz typowej rehabilitacji Stowarzyszenie stara się, aby niepełnosprawne dzieci miały kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Misją Stowarzyszenia jest przygotować dzieci niepełnosprawne do życia w przyszłości, tak aby mogły żyć w miarę swoich możliwości.

 • II miejsce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • III miejsce: Fundacja Aktywizacja

Dodatkowo w kategorii Instytucja Kapituła przyznała wyróżnienie dla:

 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Stowarzyszenie „W Stronę Marzeń”
 • Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach

Kapituła doceniła, że Stowarzyszenie, jest z niewidomymi i dla niewidomych od ponad 100 lat, towarzysząc im na każdym etapie ich życia. Prowadzi: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, szkołę muzyczną oraz internaty. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

Bronisław Dudek-Prezes Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego – Kozienice

Pan Bronisław Dudek jest Prezesem działającej od ponad 60 lat Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach.

W ciągu tego okresu Firma uległa znacznym przemianom i przekształceniom, a profil produkcji został unowocześniony i rozszerzony. Pan Bronisław Dudek wyznaje politykę czynu – nie teorii. W firmie panuje zasada opieki i pomocy pracownikom, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji życiowej – zakup paczek w przypadku leczenia szpitalnego, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Wyróżnia się ofiarnym niesieniem pomocy potrzebującym oraz szeroką działalnością charytatywną. Szczególne zaangażowanie ukierunkowane zostało na rzecz pomagania osobom niepełnosprawnym poprzez wspieranie wielu Stowarzyszeń oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
Anna Skupień
rzecznik prasowy
kom. 502 198 977
e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content